Special Menu

Du er her:

Vi endrer navn til NUBU

Atferdssenteret endrer navn til NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Hjemmesiden heter nå nubu.no.

– Navneendringen skjer etter en vurdering av hvorvidt vårt gjeldende navn var hensiktsmessig og dekkende, forteller senterets direktør Terje Christiansen.

Sammensatte vansker

Det nye navnet er mer i tråd med senterets samfunnsoppdrag, og også for bredden i de problemer og utfordringer som målgruppen, og dermed senterets fagmiljø, står overfor.

– Navnet Atferdssenteret syntes å skape utilsiktede assosiasjoner om at senteret kun forholder seg til barn og unges atferd, mens senteret – gjennom årene – naturlig nok i økende grad har rettet oppmerksomheten mot sammensatte vansker, eller komorbiditet, sier Terje Christiansen.

 

Målet er det samme

Også med sitt nye navn vil senteret opprettholde sine hovedmål: Å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter gjennom å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og sosiale kompetanse.

Endringen ble vedtatt av styret (5.12.2016), med påfølgende vedtektsendring i ekstraordinær generalforsamling i Unirand AS (4.1.2017).

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.