Special Menu

Du er her:

Vi kan mye om PMTO: Hva gjør vi nå?

NUBU-forsker Kristine Amlund Hagen skriver i forebygging.no om alt vi har lært om PMTO-behandling. Vi vet mye om hva som virker, og hun spør seg: Hva gjør vi nå?

Vi har gjennom årene lært mye om hvilke tiltak og behandlinger for utsatte barn og unge som har vist seg effektive. Vi har forstått mer av hvorfor de er virksomme og erfart hva nyttige metoder kan ha til felles. Gjennom denne kunnskapsutviklingen har implementering av forskningsbaserte metoder i tjenestene for barn- og unge fått en mer og mer sentral plass, med god grunn.

Mange barn og unge som får hjelp kan ha tilleggsvansker og sammensatte problemer. Det er ikke uvanlig at behov hos barnet eller i familien endrer seg gjennom et behandlingsløp. Selv ved bruk av godt implementerte og forskningsbaserte metoder, er det nesten alltid en viss andel barn, unge og familier som opplever at tiltaket ikke hjalp.

Etter to tiår med PMTO, har vi i Norge opparbeidet oss mye kunnskap. Gjennom artikkelen på forebygging.no trekker Amlund Hagen fram noen av de viktigste lærdommene – og peker på noen områder og aktiviteter det kan være formålstjenlig å følge framover.

Hele artikkelen finner du på forebygging.no.

.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.