Special Menu

Multisystemic Therapy with Supplemental Treatment of Emotional Problems (STEP Trial)

STEP Trial omfatter klinisk og forskningsbasert programutvikling av Multisystemisk terapi (MST). I dette prosjektet ønsker vi å legge til og prøve ut behandlingskomponenter fra Dialektisk atferdsterapi (DBT-A) for å gi MST-terapeutene et verktøy som kan dekke et bredere spekter av psykiske helseproblemer

I 2023 ble en ny forskningsstudie etablert i samarbeid mellom NUBU og Universitetet i Bergen (UiB). Studien retter seg mot ungdom i barnevernet, og er i skjæringsfeltet mellom barnevern og psykisk helsevern.

Ungdom i kontakt med barnevernet har høy risiko for en rekke psykiske lidelser. Multisystemisk terapi (MST) er et barneverntiltak for ungdom i alderen 12 til 17 år med alvorlige atferdsproblemer. Nå er det igangsatt et arbeid som innebefatter klinisk og forskningsbasert programutvikling av MST. I dette prosjektet ønsker vi å legge til og prøve ut behandlingskomponenter fra Dialektisk atferdsterapi (DBT-A) for å gi MST-terapeutene et verktøy som kan dekke et bredere spekter av psykiske helseproblemer, slik som emosjonelle vansker. STEP Trial skal undersøke forekomst av psykiske lidelser, tilpasninger til intervensjonen, deretter skal det følges opp med en randomisert kontrollert studie for å evaluere effekt og brukerperspektiv.  Det er utarbeide manual for de nye behandlingskomponentene og det er søkt prosjektmidler fra Kavlifondet og Forskningsrådet.

Prosjektet skjer i samarbeid med Bufdir, Bufetat og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), samt kommunalt barnevern og brukerorganisasjoner. Det er også etablert et internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid.

 

Kontakt:

Prosjektleder: Ragnhild Bjørknes, ragnhild.bjorknes@nubu.no

Prosjektkoordinator: Hildegunn Christiansen, hildegunn.christiansen@nubu.no

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.