Special Menu

Du er her:

2010 Rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet tok et initiativ til å utarbeide en veileder om rusforebygging i skolen. Atferdssenteret ble invitert til å bidra under høringsrunden.

Atferdssenterets høringssvar, datert 24.11.2010.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.