Special Menu

Du er her:

2011 Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika

Regjeringen oppnevnte 6. mars 2009 et utvalg som skulle gi forslag til hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kunne få bedre hjelp. Stoltenbergutvalget leverte sin rapport 16. juni 2010. Innstillingen ble siden sendt på høring, med frist 7. januar 2011.

Atferdssenterets høringsuttalelse av 7.1.2011 til Stoltenbergutvalgets rapport.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.