Special Menu

Du er her:

2012 Forskningsrådet: Innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådet vil satse sterkere på innovasjon i offentlig sektor, og innhenter innspill på hvordan forskning kan bidra, og hvilken rolle Forskningsrådet bør ha. Et første utkast til en «Forskningsrådets policy for innovasjon i offentlig sektor» ble sendt ut med høringsfrist 20. august 2012. På grunnlag av innspillene vil et bearbeidet forslag bli lagt fram for behandling i divisjonsstyrer og Hovedstyret i september 2012.

Høringsuttalelse «Forskningsrådets policy for innovasjon i offentlig sektor».

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.