Special Menu

Du er her:

2015 Å høre til – i et trygt skolemiljø

Kunnskapsdepartementet sendte den 19.3.2015 ut til høring NOU 2015.2: Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Høringsbrevet finner du her.

I høringsnotatet foreslår utvalget en rekke tiltak for å redusere antallet elever som blir krenket, mobbet, trakassert og diskriminert i skolen. Med forslag til endringer i regelverket, bruk av pedagogiske virkemidler, samt forslag til organisatoriske endringer.

Atferdssenteret leverte sin høringsuttalelse 23.6.2015. Høringsuttalelsen finner du her.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.