Special Menu

Du er her:

2015 Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Kunnskapsdepartementet sendte den 17.11.2014 ut til høring et forslag til endringer i lov 17. juli 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) og tilhørende forskrifter. Høringsbrevet finner du her

I høringsnotatet la departementet opp til endringer som ville gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med barnehager.

  • Presisering av barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering.
  • Begrepet «barnehagelærer» erstatter begrepet «førskolelærer».

Atferdssenteret leverte sin høringsuttalelse 16.1.2015. Høringsuttalelsen finner du her

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.