Du er her:

Kartlegging av sosial fungering

Kartleggingsverktøyet er utviklet for vurdering av elevenes prososiale atferd og sosiale ferdigheter og er tilgjengelig for alle grunnskoler i Norge som er tilknyttet Conexus Engage.

Kartleggingsverktøyet Elementary Social Behavior Assessment (ESBA) er utviklet for vurdering av elevenes prososiale atferd og sosiale ferdigheter i 1.- 6.trinn som kan ha betydning for deres forhold til medelever og læring. ESBA er validert og tilpasset for norske elever (Arnesen, Smolkowski, Ogden, & Melby-Lervåg, 2017).

Verktøyet er enkelt å administrere og inneholder tolv utsagn. Utsagnene er basert på ferdigheter som læreren mener er viktige for å fremme god sosial og skolefaglig utvikling og mestring. Det har en 3-punktskala for universell kartlegging og en 6-punktskala for individuell oppfølging av elever som deltar i mer tilpasset læring av sosiale ferdigheter som er basert på de tolv utsagnene. 

3-punkt for universell kartlegging:

ESBA Universell vurderingsskjema           Skåringsskjema for universell vurdering (3-punktskala)
 

6-punkt for individuell oppfølging

ESBA Oppfølgende vurderingsskjema      Skåringsskjema for oppfølgende vurdering (6-punktskala)

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.