Du er her:

Kartlegging av sosiale fungering

Kartleggingsverktøyet Elementary Social Behavior Assessment (ESBA) er utviklet for vurdering av elevenes prososiale atferd og sosiale ferdigheter i 1.- 6.trinn som kan ha betydning for deres forhold til medelever og læring. ESBA er validert og tilpasset for norske elever i 1.- 6.trinn (Arnesen, Smolkowski, Ogden, & Melby-Lervåg, 2017).

Det er enkelt å administrere og inneholder 12 utsagn. Utsagnene er basert på ferdigheter som lærere mener er viktige for å fremme god sosial og skolefaglig utvikling og mestring. Det har  en tre-punkt skala for universell kartlegging og en seks-punkt skala for individuell oppfølging av elever som deltar i mer tilpasset læring av sosiale ferdigheter som er basert på de 12 utsagnene. 

3-punkt for universell kartlegging:

ESBA Universell vurderingsskjema           Skåringsskjema for universell vurdering (3 punkts skala)

 

6-punkt for individuell oppfølging

ESBA Oppfølgende vurderingsskjema      Skåringsskjema for oppfølgende vurdering (6 punkts skala)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.