Special Menu

Du er her:

Kartlegging av leseutvikling

ORF (Oral Reading Fluency): Kartlegging av leseutvikling 2-5 trinn er kostnadsfritt tilgjengelig for alle grunnskoler i Norge som er tilknyttet Conexus Engange

Hovedhensikten med kartleggingsverktøyet er å fange opp barn som viser tidlige tegn på lesevansker slik at de systematisk kan følges opp med tilpasset støtte. 

Verktøyet er basert på individuell og formativ kartlegging av elevenes leseutvikling tre ganger i året der ordavkoding i sammenhengende tekst, leseflyt og nøyaktighet blir vurdert. Eleven leser tre utvalgte tekster høyt for læreren ved hver kartlegging og riktig antall leste ord noteres. Oppfølgende kartlegging anvendes for elever som får ekstra hjelp.

Verktøyet er prøvd ut på over 2000 elever fra 21 skoler over hele landet. Det gir et pålitelig mål på leseflyt og samsvarer godt med resultatene fra obligatoriske kartleggingsprøver og nasjonale prøver i lesing.

Kartleggingen er enkel å gjennomføre for spesialpedagoger/leseveiledere eller kontaktlærere (norsklærere) - og er en viktig indikator for å følge alle elevers leseutvikling på tvers av klassetrinn.

Omtaler av kartleggingsverktøyet:

Å måle barns leseutvikling

Hvordan kan læreren egentlig undersøke elevens leseflyt og hvorfor er det viktig?

Slik kan læreren teste om barnet leser flytende

Artikler:

Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet

Growth in Oral Reading Fluency in a Semitransparent Orthography: Concurrent and Predictive Relations With Reading Proficiency in Norwegian, Grades 2–5

 

Hvis du ønsker at din skole skal prøve ut dette leseverktøyet, send en e-post til Wilhelm Meek-Hansen el Ingrid Madslien

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

PALS-skoler

Norgeskart Hedmark Oppland Oslo Akershus Buskerud Østfold Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

Publikasjoner