Special Menu

Du er her:

2011 Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos toåringer

Jo yngre barn er når de starter i barnehagen, jo mer aggresjon og trass viser de i en barnehagesetting, samtidig som de viser høyere nivåer av sosial kompetanse.

Jentene er de klart minst aggressive – og de mest sosialt kompetente.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Atferdssenterets forskere særlig sett på toåringene. Dataene er hentet fra den longitudinelle studien Barns sosiale utvikling, og funnene presenteres som foreløpige i denne rapporten, signert Atferdssenterets Henrik Daae Zachrisson, Ane Nærde, Harald Janson og forskningsdirektør Terje Ogden.

Tidlig barnehagestart

Rapporten bygger på barnehagepersonalets rapportering av toåringenes atferd og sosiale utvikling, samt foreldreintervjuene ved seksmånedersalder.

De mest interessante funnene er at jo yngre barn er når de starter i barnehagen, jo mer aggresjon og trass viser de i en barnehagesetting, samtidig som de viser høyere sosial kompetanse. Når dette funnet fra Barns sosiale utvikling skal diskuteres i forhold til tidligere forskning, er det viktig å være oppmerksom på at norske barn jevnt over starter i barnehage mye seinere enn barn i USA. 

Smått er godt

Jo mindre barnegruppene er, dess mer kompetente vurderes barna å være.

Foreldrenes utdanning er positivt korrelert med sosial kompetanse. Mors symptomer på angst og depresjon er negativt korrelert med sosial kompetanse hos barna; høyere nivåer av angst og depresjon er assosiert med lavere nivåer av sosial kompetanse. Status som enslig mor og mindre optimale boligforhold er positivt korrelert med fysisk aggresjon.

Kjønnsforskjellene er tydelige. Ved toårsalder er jenter mindre aggressive, mindre trassige og normbrytende og mer sosialt kompetente enn gutter.

Zachrisson, H. D., Nærde, A., Janson, H., & Ogden, T. (2011): Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling. Foreløpige resultater. Rapport til Kunnskapdepartementet. Oslo: Atferdssenteret.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.