Special Menu

Du er her:

2012 Toåringene i norske barnehager

Hvilke sammenhenger er det mellom strukturelle kvaliteter i barnehagen og barnehagebarnas utvikling? Foreløpige funn tilsier at det er sammenheng mellom barnas sosiale utvikling og antallet barn per voksen.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har forskere ved Atferdssenteret skrevet en rapport om bruk av barnehage ved to års alder.

En fant et høyere nivå av empati og samarbeidsferdigheter hos barn i barnehager med høyere andel barn per voksen. Det er viktig å merke seg at målene på empati og samarbeid kun fanger en liten del av barnas sosiale kompetanse, og at det generelt er vanskelig å måle dette fenomenet på en god måte hos små barn.

Analysene av sammenhengen mellom barneutfall og strukturelle kvalitetsindikatorer i barnehagen viser generelt svært få signifikante resultater og i hovedsak små eller svært små sammenhenger.

Foreløpige funn

Derimot har en funnet at det i hovedsak er små eller svært små sammenhenger mellom strukturelle kvalitetsindikatorer på barnehagenivå og barnas sosiale utvikling. Forskerne mener det er viktig å betrakte funnene i denne rapporten som foreløpige. Flere momenter vil kunne testes når større deler av data fra Barns sosiale utvikling blir tilgjengelig.

En videreføring

Problemstillingene er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Henrik Daae Zachrisson (forsker) og Agathe Backer-Grøndahl (doktorgradsstipendiat), begge fra Atferdssenteret. Analysene i rapporten viderefører et tidligere oppdrag fra Kunnskapsdepartementet der en undersøkte om sosial kompetanse og atferd blant to-åringer i barnehagen hadde sammenheng med barnehagefaktorer og tidlig utvikling (Zachrisson, Nærde, Janson og Ogden, 2011).

Backer-Grøndahl, A., Nærde, A., Ogden, T., &  Zachrisson H. D. (2012). Bruk av barnehage og barnehagens strukturelle kvalitet: sammenheng med barns utvikling ved to år. Foreløpige resultater. Rapport til Kunnskapsdepartementet. Oslo: Atferdssenteret.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.