Special Menu

Du er her:

Barn med atferdsproblemer

NUBUs utviklingsavdeling for barn har ansvaret for å utvikle, implementere og kvalitetssikre metoder som kan hjelpe familier med barn som har – eller som står i fare for å utvikle – alvorlige atferdsproblemer.

Mange av senterets metoder og programmer har lange navn, for best mulig å dekke hva programmene står for. I det daglige tyr vi derfor ofte til våre innarbeidete (og patentbeskyttete) forkortelser. For barn gjelder det henholdsvis programmene Parent Management Training – Oregon, med forkortelsen PMTO, lavterskelprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko, med forkortelsen TIBIR, og den skoleomfatteende modellen Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling, med forkortelsen PALS. Sistnevnte finner du under menypunktet SKOLE.

Ved å trykke på lenkene vil du finne mer informasjon om PMTO og TIBIR.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2018 | Personvern