Du er her:

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået.

Programmet består av seks ulike intervensjoner som til sammen representerer en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til eller allerede utviklede atferdsproblemer hos barn. Programmet har også som målsetting å styrke barnets sosiale kompetanse.

De seks intervensjonene i TIBIR

  • Kartlegging

  • Foreldrerådgivning

  • PMTO-foreldregruppe

  • Konsultasjon

  • Sosial ferdighetstrening

  • PMTO-behandling

Målgruppe 

Målgruppen for TIBIR er barn i alderen 3-12 år og deres foreldre der barna allerede har utviklet eller står i fare for å utvikle atferdsvansker. Videre er ansatte i de kommunale hjelpe- og støttetjenestene for barn og familier (for eksempel helsestasjoner, barnehager, skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten) samt sentrale tjenesteledere målgruppe for opplæring og informasjon.

Målsetting

Målsettingen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt samt bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd. Videre å gi ansatte og ledere som arbeider og har ansvar for barn en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår og kan avhjelpes. TIBIR skal være en helhetlig tiltakskjede der intervensjonene er i overensstemmelse med målgruppens behov og forutsetninger.

Historikk

Programmet bygger på erfaringer fra implementeringen av behandlingsmodellen PMTO, det skoleomfattende programmet PALS samt prosjektet «Lokalt samarbeid om barns sosiale utvikling og tilpasning», som ble prøvd ut i Lørenskog kommune i 2004–2005. Alle intervensjonene bygger på det samme teoretiske og forskningsmessige grunnlaget som PMTO.

Intervensjonene

TIBIR består av fire hovedmoduler og to påbyggingsmoduler. Hver av modulene består av en intervensjon rettet mot barn/foreldre og opplæring av personalet som skal gjennomføre denne (kurs, veiledning og materiell).

Hovedmodul I:             Opplæring som PMTO-terapeut
Hovedmodul II:            Kartlegging og identifisering av atferdsproblemer
Hovedmodul III:           Grunnkurs i foreldrerådgivning
                                        To påbygningsmoduler:
                                       ·  Konsultasjon for ansatte i barnehager og skoler 
                                       ·  Ledelse av foreldregrupper 
Hovedmodul IV:          Grunnkurs i sosial ferdighetstrening

Den skoleomfattende modellen PALS vil kunne benyttes sammen med TIBIR.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om PMTO og TIBIR som behandlingsmetode, kontakt NUBU.

For mer informasjon om PMTO og TIBIR i din region, kontakt:

Regionkoordinator i sør: Dag Erik Kristiansen
Regionkoordinatorer i øst:  Sissel Torsvik og Siril Cock Aschjem
Regionkoordinator i vest: Jorid Bjørkås
Regionkoordinator i Midt-Norge: Terje Sliper
Regionkoordinator i nord: Kristin Richardsen

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.