Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Innholdsrik og lærerik Nordic Implementation Conference

Innholdsrik og lærerik Nordic Implementation Conference

For tredje gang ble Nordic Implementation Conference avholdt, denne gangen i København 29. - 30. mai. NUBU var medarrangør og bidro med flere innlegg på konferansen.

Implementering av evidensbaserte behandlingsmetoder til barn, unge og deres familier i Norge er en stor del av arbeidet til NUBU. Dette har vært en viktig del av vårt arbeidsoppdrag de siste 18 årene. Det var derfor ikke uten grunn at NUBU var sterkt representert på konferansen, med hele fem ulike presentasjoner på programmet.

Å lykkes med implementering

Administrerende direktør Terje Christiansen holdt, sammen med kommunaldirektør for Oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune, Dagfinn Cock, foredrag om implementering av TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) i Lørenskog. Lørenskog kommune var den første kommunen i Norge hvor TIBIR ble implementert for 17 år siden. Nå kunne de dele erfaringer og kunnskap om implementeringsstrategien og hvordan implementeringsteamene ble bygget opp. De understreket hvor viktig det er at implementeringen både er forankret i ledelsen og hos de ansatte som skal utøve metoden. 

Implementeringsstrategi: Terje Christiansen og Dagfinn Cock deler sine erfaringer med implementering av TIBIR i Lørenskog. Foto: Anette Arnesen Grønlie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUBU har siden 1999 arbeidet med implementering av evidensbaserte behandlingsmetoder til barn og unge med atferdsproblemer, og deres familier. Vi har vært sterkt involvert i prosessen med å kontinuerlig engasjere og legge til rette for hele implementeringsarbeidet − fra rekruttering av terapeuter, stimulere aktivt lederskap på alle nivåer, til å legge grunnlaget for endring av lovverket. Det langsiktige målet har hele tiden vært å bane vei for at evidensbaserte metoder skal bli en del av det standardiserte behandlingstilbudet til denne målgruppen. 

Nina Tollefsen, assisterende fagdirektør i Utviklingsavdeling ungdom, og Knut Taraldsen, spesialrådgiver i samme avdeling, bidro med et lærerikt innlegg om NUBU sine erfaringer og opparbeidete kompetanse om implementering av våre metoder for ungdom de siste 18 årene.

NUBU har i dag 30 aktive team i Norge som arbeider med 10 000 familier, og 86 prosent av behandlingene sluttføres. I mer enn 50 prosent av tilfellene er det etter behandling en reduksjon i alvorlige atferdsproblemer og andre risikoforhold for ungdommene. Tollefsen og Taraldsen understreket hvor viktig det er å sikre en langvarig og suksessfull implementering ved å opprettholde dialog med politikere, beslutningstakere, tjenestesteder og praktikere.

NUBU deler sine erafringer: Gjennom 18 år med implementeringsarbeid har NUBU en rekke erfaringer med implemenetering av behandlingsmetoder. Her deler Nina Tollefsen og Knut Taraldesen sin kompetanse på området. Foto: Kyrre Lønnum.

Betydningen av dyktige implementeringsteam

Utviklingsavdeling barn var også godt representert under konferansen. Anette Arnesen Grønlie, spesialkonsulent, og Anett Apeland, assisterende fagdirektør for avdelingen, la fram viktige faktorer som fremme og hemmer vellykket implementering. Deres presentasjon bygget på kunnskap fra forskning og erfaringer fra praksis etter nesten to tiår med implementering og utvikling av behandlingsmetodene PMTO (Parent Management Training − Oregon) og TIBIR. 

Metodene for barn har nå over 1400 utøvere og er implementert på nesten 700 tjenestesteder på alle systemnivåer i Norge. Dette inkluderer forebyggende- og behandlende tjenestetilbud i kommunene, behandlingstilbud på klinikker og i det statlige barnevernet. Grønlie og Apeland viste til hva som ligger bak å ha lykkes med en vellykket og bærekraftig implementering av metodene: En implementeringsstrategi som bygger intervensjoner og implementeringskapasitet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Sist, men ikke minst, hvor særlig viktig dedikerte og kompetente implementeringsteam på alle nivåene er for å lykkes.

Implementering av PMTO og TIBIR: Anett Apeland og Anette Arnesen Grønlie presenterer bakgrunnen for implementeringsarbeidet med PMTO og TIBIR. Foto: Marit Reer.

Databaser for å kvalitetssikre implementeringen 

Den andre dagen av konferansen innledet Marit Reer, spesialkonsulent, og Jorid Bjørkås, regionkoordinator Vest, en av de første parallellsesjonene. De holdt et informativt innlegg om utviklingen og bruken av databasen pmto.no for å sikre en god og oversiktlig implementering av PMTO og TIBIR.

Pmto.no er et implementeringsverktøy som skal hjelpe nasjonale, regionale og lokale implementeringsteam å administrere og kontinuerlig ha oversikt over og rapportere om pågående implementerings-  og intervensjonsarbeid. Databasen er også et støttesystem og et intranett for TIBIR- og PMTO-utøvere. Her kan de laste ned materialet, og registrere og følge med på sin opplæring, veiledning, og antall saker og behandlingsresultater. Ved siden av dette skal databasen gi informasjon om PMTO og TIBIR gjennom en offentlig tilgjengelig nettside, særlig rettet mot foreldre med barn med utfordrende atferd.

Reer og Bjørkås fortalte om sine erfaringer med hvordan pmto.no er et nyttig verktøy for å støtte oppom den kontinuerlige implementeringen av PMTO og TIBIR.

pmto.no: Marit Reer viser fram databasen og nettsiden pmto.no og hvordan den brukes som et implementeringsverktøy. Foto: Kristin Horn Talgø.

Kyrre Lønnum, spesialrådgiver, og Dagfinn Mørkrid Thøgersen, stipendiat, fulgte opp med innlegg om hvor viktig databasen Primula er for å kvalitetssikre de terapeutiske metodene MST (Multisystemisk terapi), FFT (Funksjonell familieterapi) og TFCO (Treatment Foster Care − Oregon). Databasen er en effektiv måte å holde oversikten og sikrer etterretteligheten til metodene. Lønnum og Thøgersen viste hvordan Primula som et system gjør det lettere å tilpasse og ta i bruk metodene, og å sikre høyere kvalitet på bruken av dem.

Thøgersen poengterte at det er den kontinuerlige registreringen av informasjon om implementeringen som fortsetter å sikre og opprettholde kvaliteten på bruken av og implementering av metodene. Han understreket at målet med implementeringsarbeidet og tilhørende verktøy alltid skal være at familiene får best mulig hjelp.

Primula: Kyrre Lønnum og Dagfinn Mørkrid Thøgersen forklarer hvordan databasen Primula sikrer etterretteligheten til metodene MST, FFT og TFCO. Foto: Kristin Horn Talgø.

Nyttig og lærerikt

Det siste bidraget fra NUBU under konferansen var det Dagfinn Mørkrid Thøgersen som holdt sammen med Kittie Carlsson fra Syddansk Universitet og Socialstyrelsen i Danmark. De fortalte om suksessfaktorene i forbindelse med implementeringen av FFT i Danmark. De var likevel tydelige på at det er mange utfordringer som ligger bak et godt implementeringsarbeid.

Implementering av FFT i Danmark: Dagfinn Mørkrid Thøgersen forteller om implementeringsarbeidet tilknyttet FFT i Danmark. Foto: Kristin Horn Talgø.

Foruten om NUBU sine bidrag til konferansen var det en rekke dyktige forskere og praktikere fra anerkjente miljøer som delte av sin kunnskap, kompetanse og erfaring. Fellesforedragene ble holdt av Dr. John Lavis fra McMaster University i Canada, Dr. Kim de Jong fra Universiteit Leiden i Nederland, Professor Judy Hutchings fra Centre for Evidence Based Early Intervention ved Bangor University i Storbritannia, og Professor Greg Aarons fra University of California i San Diego

Bidragsytere og deltakere var fra både helse- og sosialsektoren i en rekke land, både i Norden og internasjonalt. Det ble utvekslet erfaringer om hva som fungerer og hvor utfordringene ligger. Godt implementeringsarbeid er en kontinuerlig prosess. Nordic Implementation Conference var en flott arena for å løfte fram temaer og problemstillinger, for sammen å kunne hjelpe hverandre til ny kunnskap og inspirasjon.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.