Special Menu

Du er her:

Veiledningsvideoer til lesekartleggingsverktøyet ORF

ORF (Oral Reading Fluency) er en forskningsvalidert kartlegging av elevenes leseutvikling. På nettsidene våre finner du nå veiledningsvideoer som vil hjelpe deg i bruken av kartleggingsverktøyet.

Hovedhensikten med kartleggingsverktøyet ORF (Oral Reading Fluency) er å fange opp barn som viser tidlige tegn på lesevansker slik at de systematisk kan følges opp med tilpasset støtte. 

Verktøyet er prøvd ut på over 2000 elever fra andre til femte trinn fra 21 skoler spredt over hele landet. Det gir et pålitelig mål på leseflyt og samsvarer godt med resultatene fra obligatoriske kartleggingsprøver og nasjonale prøver i lesing.

På nettsidene våre finner du nå ulike veiledningsvideoer som vil hjelpe deg i bruken av kartleggingsverktøyet. Se her for veiledningsvideoer.

Kartleggingen er enkel å gjennomføre for spesialpedagoger/leseveiledere eller kontaktlærere (norsklærere) - og er en viktig indikator for å følge alle elevers leseutvikling på tvers av klassetrinn.

Ønsker du å vite mer? Her kan du lese mer om ORF.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.