Special Menu

Dagfinn Mørkrid Thøgersen

Dagfinn Mørkrid Thøgersen

Dagfinn Mørkrid Thøgersen

Stilling Fagdirektør
Avdeling Utviklingsavdeling ungdom
E-post
Telefon 48 23 29 82

Kompetanseområder

- Atferdsproblemer blant barn og unge (Behavior problems among children and youths)

- Familieterapi (Family Therapy)

- Terapeutopplæring og -veiledning (Therapist training and supervision)

- Implementering (Implementation).

Forskningsprosjekter

Implementering av Funksjonell familieterapi (FFT) i Norge.

Doktorgradsstudie om «callous-unemotional traits» (CU) hos ungdom med atferdsproblemer som mottar FFT-behandling.