Special Menu

Dagfinn Mørkrid Thøgersen

Dagfinn Mørkrid Thøgersen

Dagfinn Mørkrid Thøgersen

Stilling Spesialrådgiver for innovasjon og tjenesteutvikling
Avdeling Stab for administrerende direktør
E-post
Telefon 48 23 29 82

Kompetanseområder

- Atferdsproblemer blant barn og unge (Behavior problems among children and youths)

- Familieterapi (Family Therapy)

- Terapeutopplæring og -veiledning (Therapist training and supervision)

- Implementering (Implementation).

Forskningsprosjekter

Implementering av Funksjonell familieterapi (FFT) i Norge.

Doktorgradsstudie om «callous-unemotional traits» (CU) hos ungdom med atferdsproblemer som mottar FFT-behandling.

Publikasjoner

Thøgersen, D. M., Elmose, M., Viding, E., McCrory, E. & Bjørnebekk, G. (2022). Behavioral Improvements but Limited Change in CallousUnemotional Traits in Adolescents Treated for Conduct Problems. Journal of Child and Family Studies. https://doi.org/10.1007/s10826022-02435-6

Thøgersen, D. M. (2022). Skaper implementeringsfeltet mer avstand mellom forskning og praksis? KONTEKSTonline, utgave 10. ISSN 235-4825. https://www.nubu.no/utgave-10/skaper-implementeringsfeltet-mer-avstand-mellom-forskning-og-praksis-article3378-2663.html

Hukkelberg, S., Ogden, T. & Thøgersen, D. M. (2022). Youth Level of Service/Case Management Inventory Assessments as Predictors of Behavioral Change in Multisystemic Therapy and Functional Familiiy Therapy in Norway. Research on Social Work Practice, 0(0), 1-9. https://doi.org/10.1177/10497315221086641

Thøgersen, D.M., Bjørnebekk, G., Scavenius, C., & Elmose, M. (2021). Callous-Unemotional Traits Do Not Predict Functional Family Therapy Outcomes for Adolescents With Behavior Problems. Frontiers in Psychology. 11:537706. doi: 10.3389/fpsyg.2020.537706.

Thøgersen, D. M. & Bartvik, A. C. (2021). Nytt behandlingstilbud for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd. KONTEKSTonline, utgave 8. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-8/nytt-behandlingstilbud-for-ungdom-med-bekymringsfull-seksuell-atferd-article3313-2635.html

Thøgersen, D. M., Andersen, M. E. og Bjørnebekk, G. (2020). A Multi-Informant Study of The Validity of the Inventory of Callous-Unemotional Traits in a Sample of Norwegian Adolescents with Behavior Problems. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. doi.org/10.1007/s10862-020-09788-6.

Thøgersen, D. M,. Bjørnebekk, G. (2017) Funksjonell familieterapi. I Eng, H., Ertesvåg, S. K., Frønes, I., & Kjøbli, J. (2017). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Thøgersen, D. M., Lønnum, K., Tollefsen, N., & Christensen, B. (2012). Kognitiv atferdsterapi med ungdom med atferdsforstyrrelser. I: K. Martinsen og R. Hagen (red.) Håndbok i kognitiv atferdsterapi for barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mørkrid, D., & Christensen, B. (2007). Funksjonell familieterapi: En evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med alvorlige atferdsvansker. Tidsskriftet Norges Barnevern, 84(3), 15−23.