Du er her:

MST-CAN

MST-CAN – Tryggere familier. Et evidensbasert behandlingstiltak for familier der det forekommer vold og/eller omsorgssvikt.

Ved å holde familier sammen, forebygge vold og omsorgssvikt, redusere foreldre og barns psykiske vansker, og ved å hjelpe familier til å bruke sosial støtte, jobber MST-CAN teamet for å gi utsatte barn en trygg og utviklingsstøttende oppvekst.

Hva er MST-CAN? 

MST-CAN (Multisystemic Therapy - Child Abuse and Neglect) er et evidensbasert behandlingstiltak for familier med barn mellom 6 og 18 år, hvor det rapporteres om fysisk vold og/eller omsorgssvikt i hjemmet. Metoden er en tilpasning av Multisystemisk terapi (MST) som i Norge er en veletablert behandling for familier med ungdom som viser alvorlige atferdsvansker. 

Det første MST-CAN teamet i Norge ble sommeren 2016 etablert av Bærum kommune, i samarbeid med Asker kommune og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). Høsten 2023 startet MST-CAN Vestfold opp, og i januar 2024 startet MST-CAN Sør Vest.

Hvem jobber i MST-CAN?

Behandlingsteamet i MST-CAN består av èn veiledere, tre til fire terapeuter og èn miljøterapeut. Teamet møter familien i hjemmet omlag tre til fire ganger i uken, på tider som passer dem. Hver terapeut arbeider med et lavt antall familier omgangen, og teamet er tilgjengelig for familiene 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Se video om hvordan det er å jobbe i MST-CAN ved å klikke på bildet.

Hvordan jobber MST-CAN?

MST-CAN teamet skal involvere og motivere familiemedlemmer til behandling og arbeide mot et positivt samarbeid mellom familien, barneverntjenesten og andre nøkkelpersoner i familiens nettverk. Sammen med terapeuten setter familien behandlingsmål og gjør løpende vurdering av framdriften i behandlingen. Kontinuerlig sikkerhetsplanlegging og systematisk forebygging av vold og omsorgssvikt er alltid prioritert, mens rusbehandling, sinnemestring, traumeterapi, familiekommunikasjon og konflikthåndtering er komponenter som kan inkluderes i familiens tilpassede behandlingsplan. Gjennom å arbeide systematisk og målrettet med familiens omsorg for hverandre, foreldrenes oppdragerpraksis, samt kontakten med families sosiale nettverk (slekt, nærmiljø, skole og andre instanser), er målet å skape et vedvarende trygt og utviklingsstøttene miljø for barna.

Fordi man vet at vold og omsorgssvikt påvirkes av faktorer i flere systemer rundt familien, ønsker MST-CAN teamet å arbeide med alle sidene av familiens behov. I dette ligger at man har behandlingsledelse, og ofte vil overta oppgaver fra og samarbeide tett med andre instanser.

 

Norsk pilotstudie om MST-CAN

Thuve, E., Aamnes, D., & Melinder, A. (2021). En pilotstudie av MST-CAN i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 58(1), 19-27

Internasjonale studier om MST-CAN

Swenson, C. C., Schaeffer, C. M., Henggeler, S. W., Faldowski, R., & Mayhew, A. M. (2010). Multisystemic therapy for child abuse and neglect: A randomized effectiveness trial. Journal of Family Psychology24(4), 497.

Swenson, C. C., & Schaeffer, C. M. (2014). MST-CAN: An ecological treatment for families experiencing physical abuse and neglect. In Evidence-Based Approaches for the Treatment of Maltreated Children (pp. 237-257). Springer, Dordrecht.

Swenson, C. C., & Schaeffer, C. M. (2018). A multisystemic approach to the prevention and treatment of child abuse and neglect. International journal on child maltreatment: research, policy and practice1(1), 97-120.

 

Mer informasjon fås ved henvendelse til MST-CAN teamet i Bærum ved veileder Selma Heier, MST-CAN teamet i Vestfold ved veileder Hans Terland, MST-CAN Sør Vest ved veileder Gunborg Irene Spissøy Kyvik eller fagansvarlig for MST og MST-CAN ved NUBU, Anne Cathrine Bartvik tlf 46 61 52 23. 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.