Du er her:

Multisystemisk terapi (MST)

MST er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom, i alderen 12–18 år, som har alvorlig utfordringer i relasjoner til familie, skole og nærmiljø.

Hva er multisystemisk terapi

Multisystemisk terapi er et behandlingstiltak for familier med ungdom som har alvorlig utfordringer i relasjoner til familie, skole og nærmiljø i form av fysisk eller verbal aggresjon, hærverk, rusproblemer, skolefravær og venner som har uheldig innflytelse på dem.

Målet for behandlingen er at ungdommen og familien skal fungere godt – og uten alvorlige utfordringer. For å oppnå dette, retter behandlingen seg mot

  • Styrke familiens samhold og omsorg for hverandre

  • Endre og styrke foreldrenes oppdragelsespraksis

  • Styrke kontakten mellom familien og omgivelsene, dvs. det sosiale nettverket, skole, fritidsaktiviteter og det offentlige tjenestetilbudet.

  • Bedre ungdommens trivsel og prestasjoner i skolen eller arbeidslivet

  • Hindre kontakt med negative miljøer, ettersom vi vet at atferdsproblemer «smitter» 

  • Gjenopprette kontakt med positive venner og øke ungdommens deltakelse i positive fritidsaktiviteter

  • Sette familien i stand til å løse framtidige problemer

MST har vist gode resultater i Norge og internasjonalt. Det er et frivillig tilbud for familier med  ungdom mellom 12 og 18 år. For noen av ungdommene kan MST være et alternativ til flytting ut av hjemmet.

Hva består behandlingen av?

I MST møter terapeuten familien hjemme på tidspunkter som passer familien. Behandlingstilbudet skreddersys den enkelte familie. Sammen med terapeuten setter foreldrene og ungdommen behandlingsmål og gjør løpende evaluering av behandlingsforløpet. Behandlingskomponenter kan f.eks. være arbeid med kommunikasjon, konflikthåndtering, samarbeid med skole og øke aktiv deltagelse i fritidsaktiviteter.

Arbeidet er intensivt og i visse perioder det være flere hjemmebesøk i uken, samt møter med skole og støttepersoner.
Familien har mulighet til å ta kontakt med terapeuten hvis de har behov for det 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Behandlingen varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes tidligere hvis målene for behandlingen er nådd.

Barne,- ungdoms,- og familieetaten (Bufetat) har laget en film om MST som du kan se på bufdir.no. 

Hvem gir MST-behandling?

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud som drives av Bufetat. Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor i som kan søke om behandling. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – NUBU, er ansvarlig for opplæring av behandlere og kvalitetssikring av behandlingstilbudet. 

Kontaktinformasjon:

For tilbud om MST-behandling, se Finn nærmeste MST-team.

For mer informasjon om MST som behandlingsmetode, kontakt NUBU:
Fagdirektør, Utviklingsavdeling ungdom: Dagfinn Mørkrid Thøgersen eller spesialrådgiver Anne Cathrine Bartvik.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.