Du er her:

Relasjonsfokusert familieterapi (RFT)

NUBU utvikler behandlingsmodellen Relasjonsfokusert familieterapi (RFT) som et hjelpetiltak for familier hvor en ungdom (11–18 år) viser bekymrende atferd som vanskeliggjør samspillet i ungdommens familie og/eller nettverk.

I utviklingen bygger vi på internasjonal og norsk forskning på familieterapeutisk behandling for ungdom, herunder 15 års kunnskap i Norge rundt behandlingsmodellen Funksjonell Familieterapi (FFT), og fellesfaktorer i familiebehandling med ungdomsfamilier.

Arbeidet gjøres i samutvikling med behandlingsteamene i Bufetat, kommunalt barnevern og familievern som tidligere arbeidet etter FFT modellen. Ved å utvikle RFT gjør vi behandlingstilbudet enda bedre tilpasset norske forhold og behovene for de ungdomsfamiliene som strever.

Hva er relasjonsfokusert familieterapi?

RFT er et behandlingstiltak for familier hvor ungdommen har alvorlige utfordringer i relasjoner til familie, skole og nærmiljø. Dette kan være i form av høy konflikt og vold, skolefravær, rusproblemer eller venner som har dårlig innflytelse på dem.

I RFT sees ungdommens utfordringer i sammenheng med hvordan alle i familien gjensidig påvirker hverandre, og det fokuseres på at styrket samhandling innad i familien vil styrke familiens og ungdommens positive utvikling også utenfor familien. Målet med behandlingen er at ungdommen skal fungere godt, uten alvorlige bekymringer.

Behandlingen retter seg mot å:

  • hjelpe familien til å forstå hverandre bedre
  • skape samtaler med fokus på håp og konstruktive løsninger
  • styrke familiens kommunikasjon og samarbeid
  • sette familien i stand til å løse framtidige utfordringer
  • bidra til at familien får nødvendig hjelp og støtte i sitt nærmiljø og nettverk

Hva består behandlingen av?

I RFT møter familien terapeuten på kontor eller hjemme hos familien, om nødvendig. Behandlingstilbudet skreddersys den enkelte familie ut fra de problemene som familien står overfor. Det legges vekt på at familien får fornyet håp og tillit seg i mellom, og trening i for eksempel kommunikasjon, konflikthåndtering og problemløsning.

Videre arbeides det med å sette familien i stand til å løse framtidige problemer på egen hånd og bidra til at familien kan få nødvendig hjelp og støtte i nærmiljø og nettverk.

Behandlingen er intensiv med familiemøter minst en gang i uken. Utover det deltar terapeuten ved behov i møter med skole, relevante instanser og støttepersoner. Behandlingen går over en periode på tre til seks måneder.

Hvem gir RFT-behandling?

Her er oversikt over RFT-team i Norge. Tre av teamene finner vi i henholdsvis Sør-Trøndelag, Stavanger og Sogn- og Fjordane, hvor det er barnevernet i den kommunen eller bydelen som familien bor som kan søke om behandling. Disse teamene drives av Barne, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). RFT finnes også som behandlingstilbud på Familievernkontoret i Drammen (også Bufetat) og i det kommunale barnevernet i Bærum og Asker kommune og i Innlandet, som er et samarbeid mellom barnevernstjenestene i Ringsaker, Hamar, Stange og Gjøvik Land kommune.

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – NUBU, er ansvarlig for opplæring av behandlere og kvalitetssikring av behandlingstilbudet.

For mer informasjon om RFT, kontakt NUBUs spesialrådgiver Anne Lothe Brunstad.

Anbefalte artikler om forskningen og metodikken RFT bygger på

Olseth, A. R., Hagen, K. A., Keles, S., & Bjørnebekk, G. (2024). Functional family therapy for adolescent disruptive behavior in Norway: Results from a randomized controlled trial. Journal of Family Psychology. Advance online publication. https://dx.doi.org/10.1037/fam0001213

Hagen, K.B. (2020) Ungdomsperspektiver på FFT. Den unges opplevelse med Funksjonell familieterapi. Masteroppgaver i familieterapi ved OsloMet. 

Hartnett, D., Carr, A., & Sexton, T. (2016). The Effectiveness of Functional Family Therapy in Reducing Adolescent Mental Health Risk and Family Adjustment Difficulties in an Irish Context. Family Process, 55(2), 287-304.

Hogue, A.,   Bobek, M., Dauber, S., Henderson, C.E, McLeod, B.D. & Southam-Gerow, M-A (2019) Core Elements of Family Therapy for Adolescent Behavior Problems: Empirical Distillation of Three Manualized Treatments. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 48:1, 29-41, DOI: 10.1080/15374416.2018.1555762   https://doi.org/10.1080/15374416.2018.1555762

Mørkrid, D., & Christensen, B. (2007). Funksjonell familieterapi: En evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med alvorlige atferdsvansker. Tidsskriftet Norges barnevern, 84, 15–23.

Robbins, M. S., Alexander, J. F., Turner, C. W., & Hollimon, A. (2016). Evolution of functional family therapy as an evidence‐based practice for adolescents with disruptive behavior problems. Family Process, 55(3), 543-557
Thøgersen, D.M., Brunstad, A.L. og Christensen, B. (2019) Funksjonell familieterapi (s.399-414)  i Lorås, L. og Ness, O. (2019) Håndbok i familieterapi, Fagbokforlaget. ISBN: 9788245027907

Ulset, G., Thoresen, S.H., Thaulow, K., Melby, L., Bruteig, R. og Paulsen, V. (2023) Barn og unges medvirkning i spesialiserte hjelpetiltak En kvalitativ studie av PMTO, MST og FFT, NYNU samfunnsforskning. 

Van der Pol, T., van Domburgh, L., van Wiedenfelt, M.M., Hurlburt, M.S., Garland, A.F & Vermeiren, R.R.J.M (2019) Common elements og evidens-based systemic tratment for adolescents with disruptive behaviour problems. Lancet Psychiatry 6: 862-68

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.