Special Menu

Du er her:

Publikasjoner 2020

Artikler med fagfellevurdering

Backer-Grøndahl, A. og Helland, S., S. (2020). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Preschool Anxiety Scale – Revised (PAS-R). Psyktestbarn, 4. http://doi.org/10.21337/0068.

Casas, F., & Frønes, I. (2020). From snapshots to complex continuity: Making sense of the multifaceted concept of child well-being. Childhood, 27(2), 188-202. https://doi.org/10.1177/0907568219895809.

Charafeddine R., Zambrana, I. M., Triniol, B., Mercier, H. Clément, F., Kaufmann, L., Reboul, A., Pons, F. & Van der Henst, J.-B. (2020). How preschoolers associate power with gender in male-female interactions: A cross-cultural investigation. Sex Roles, 83,453-473. https://doi.org/10.1007/s11199-019-01116-x.

Dalen, M., Nordahl, K. B., Vonheim, K., Janson, H., & Nærde, A. (2020). Mother-child interaction in families with internationally adopted children and families with biological children at age 2: Similarities and differences. Adoption Quarterly, 23(4), 286-311. http://doi.org/10.1080/10926755.2020.1833394.

Engell, T., Kirkøen, B., Aarons, G. A., Hagen, K. A. (2020). Individual level predictors of implementation climate in child welfare services. Children and Youth Services Review. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105509.

Engell, T., Kirkøen, B., Hammerstrøm, K. T., Kornør, H., Ludvigsen, K. H. og Hagen, K. A. (2020). Common Elements of Practice, Process and Implementation in Out-of-School-Time Academic Interventions for At-risk Children: a Systematic Review. Prevention Science. doi.org/10.1007/s11121-020-01091-w.

Fandrem, H., Oppedal, B. & Idsøe, T. (2020). Reactive and proactive aggression among immigrant and non-immigrant early adolescents in Norway: The relation to emotional and conduct problems. Adolescent Psychiatry. ISSN 2210-6766. DOI: 10.2174/2210676610666200327165927.

Hukkelberg, S., & Torsheim, T. (2020) Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: De Utrolige Årene (DUÅ): Foreldreprogram for Førskolebarn (3-6 år) og Skolebarn (6-12 år). Ungsinn: Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge, 2020, 2:4.

Husabo, E., Haugland, B. S. M., McLeod, B. D., Ogden, T., Rapee, R. M., & Wergeland, G. J. (2020). Does school-based recruitment for anxiety interventions reach youth not otherwise identified? A comparison between a school-based sample and a clinical sample. School Mental Health, 12, 366-377. https://doi.org/10.1007/s12310-019-09357-7.

Keles, S., & Idsoe, T. (2020, online first) Six- and twelve-month follow-up results of a cluster randomized controlled trial of a CBT-based group course. Prevention Science. https://doi.org/10.1007/s11121-020-01160-0.

Kjøbli, J., Engell, T., Tømmerås, T., Rognstad, K., Hammerstrøm K. T., & Bjørndal, A. (2020). Virksomme elementer. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 57(7), 504-508. https://psykologtidsskriftet.no/2020/06/virksomme-elementer.

Lenes, M., McClelland, M. M., ten Braak, D., Idsøe, T. & Størksen, I. (2020). Direct and indirect pathways from children’s early self-regulation to academic achievement in fifth grade in Norway. Early Childhood Research Quarterly. ISSN 0885-2006. Volum 53. s. 612-624. DOI: 10.1016/j.ecresq.2020.07.005.

Nordahl, K. B., Owen, M. T., Ribeiro, L. A & Zachrisson, H.D. (2020). Parenting quality from observational ratings at age 2: validation from Norwegian and U.S Samples. Early Childhood Research Quarterly 53, 379-390. doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.05.010.

Nærde, A., & Hukkelberg, S. S. (2020). An examination of validity and reliability of the Parental Stress Scale in a population based sample of Norwegian parents. Plos One 15(12), e0242735. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242735.

Ribeiro, L. A., Casey, B., Dearing, B., Nordahl, K. B., Aguiar, C. og Zachrisson, H. D. (2020). Early Maternal Spatial Support for Toddlers and Math Skills in Second Grade, Journal of Cognition and Development, doi:10.1080/15248372.2020.1717494.

Sørlie, M.-A., Hagen, K. A. og Nordahl, K. B. (2020). Development of social skills during middle childhood: Growth trajectories and school-related predictors. International Journal of School & Educational Psychology. https://doi.org/10.1080/21683603.2020.1744492.

Thøgersen, D. M., Andersen, M. E. og Bjørnebekk, G. (2020). A Multi-Informant Study of The Validity of the Inventory of Callous-Unemotional Traits in a Sample of Norwegian Adolescents with Behavior Problems. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. doi.org/10.1007/s10862-020-09788-6.

Zachrisson, H. D., Owen, M. T., Nordahl, K. B., Ribeiro, L., & Dearing, E. (2020). Too Early for Early Education? Effects on Parenting for Mothers and Fathers. Journal of Marriage and Family. DOI:10.1111/jomf.12701.

Zambrana, I., Vollrath, M., Jacobsson, B., Sengpiel, V., & Ystrom, E. (2020). Preterm birth and risk for language delays before school entry: A sibling-control study. Development and Psychopathology, 1-6. http://doi.org/10.1017/S0954579419001536.

Artikler uten fagfellevurdering

Heiestad, F., Arnesen, A. og Ogden, T. (2020). Hva er PALS-modellen og hva er den ikke? Utdanningsnytt.no.

Nærde, A. & Backer‐Grøndahl, A. (2020). Hvem påvirker hvem? Hvordan barn skaper sine foreldre. KONTEKSTonline, 5. ISSN 2535-4825.

Ogden, T. (2020). Bevissthet rundt og oppfatninger av kliniske retningslinjer for diagnostikk og behandling av alvorlige atferdspro­blemer hos barn på tvers av Europa – en kvalitativ undersøkelse blant «akademiske eksperter». Best Practice Nordic.

Reer, M. (2020) Kvalitetssikring av intervensjoner for barnefamilier. KONTEKSTonline nr. 5.

Talgø, K. H. (2020). Forskningsnytt. KONTEKSTonline, nr. 5.

Talgø, K.H. & Lønnum, K. (2020) Arbeid med utsatte barn og unge under koronapandemien. KONTEKSTonline nr. 6. 

Talgø, K. H. (2020). Hva betyr sosial kompetanse for barn? forskning.no.

Talgø, K. H. (2020). Hvordan oppdager psykologer barn og unge som mangler empati? forskning.no

Talgø, K. H. (2020). Foreldre som bryr seg bidrar til at barn lykkes på skolen. forskning.no.

Taraldsen, K. (2020) Behandlingsmøter i korona-tiltakenes tid. KONTEKSTonline nr. 6.

Vartun, M., Frøjd, E. K. og Talgø, K. H. (2020). Hjemmekarantene: Slik kan du hjelpe smårollingen til å bli bedre i matte. forskning.no.

Wathne, V. C. og Grønlie, A. A. (2020). PMTO-kurs for fosterforeldre i Bufetat – implementering og 15 års erfaring. Fosterhjemskontakt nr. 1/2020.

Utgarden, I.-H. (2020). De andre i klassen betyr mer for sosial utvikling enn forholdet til læreren. forskning.no.

Utgarden, I.-H. (2020) Forskningsnytt. KONTEKSTonline, nr. 6.

Rapporter

Aase, H., Lønnum, K., Sørlie, M.-A., Hagen K.A., Gustavson K. & Utgarden, I.-H. "Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering". Rapport 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.

Bøker og bokkapitler

Bjelland, E. K. V., Høyland, J., & Ogden, T. (2020). Lærer som «endringsagent» for å styrke relasjoner mellom seg og elevene. I: Hvidsten, B. I. B., Kuginyte-Arlauskiene, I., & Söderlund, G. (red.), Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis (s. 81-102). Fagbokforlaget.

Frønes, I. (2020). Fra tavle til holodeck og livslang læring. I B. Engen (red), Digitalisering, kompetanse og læring (s. 45-66). Gyldendal.

Ogden. T. (2020). Skolens mål og muligheter. Gyldendal. ISBN: 9788205535909.

Zambrana, I. M., Hermansen, T. K., & Rowe, M. L. (2020). Mothers’ use of questions and children’s learning and language development. In Butler, L. P., Ronfard, S., & Corriveau, K. H. (Eds.), The questioning child: Insights from psychology and education(pp. 212-231). Cambridge University Press.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.