Special Menu

Du er her:

2015 Økningen i antall tilmeldte til barnevernet

Stadig flere barn har kontakt med barnevernet. Disse er utsatte barn – som opplever økt marginalisering. Det samme gjelder barn med innvandringsbakgrunn.

Økningen kan skyldes økt kompetanse og sensitivitet fra barnevernets side, men òg en faktisk økning i antallet risikoutsatte barn. For alle grupper er kontakt med barnevernet generelt knyttet til foreldre med svak sosial integrasjon.

Mange innvandrerbarn befinner seg i en marginal posisjon, indikert ved foreldres utdanning og yrkesaktivitet. Økt innsats og sensitivitet fra barnevernets side kan ha påvirket antallet tilmeldte, men barnevernsbarnas profiler indikerer at dette ikke er årsaken.

Nå foreligger sluttrapporten i prosjektet Økningen i antall tilmeldte i barnevernet, ledet av Ivar Frønes ved Atferdssenteret. Prosjektet Økningen i antall tilmeldte i barnevernet startet i 2009 etter initiativ fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Stipendiaten Trine Staer har fått sine fagartikler antatt i internasjonale tidsskrift.

Analysene er basert på registerdata, dvs. på hele fødselskull av barn, ikke på utvalg, og omfatter ulike fødselskull av barn født mellom 1980 og 2002. Barna følges fram til 2009.

Frønes, I. (2015). Økningen i antall tilmeldte til barnevernet. Rapport ISBN 978-82-93406-01-3. Oslo: Atferdssenteret.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.