RFT-team i Norge

Det finnes i dag seks RFT-team i Norge. Disse finner vi i Bærum, Drammen, Innlandet, Stavanger, Sogn og Fjordane og i Sør-Trøndelag.

RFT-team Bærum
Besøksadresse: Rådmann Halmrastes vei 2, Sandvika
Postadresse: Bærum kommune, Barneverntjenesten, 1304 Sandvika

Maren Løland (administrativ leder)
Maren.loland@baerum.kommune.no
Tlf: 415 92 724

RFT-team Drammen
Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, avdeling Drammen
Post- og besøksadresse: Grønland 68, 3045 Drammen
Tlf: 46 61 77 10

RFT-team Stavanger
Familiesenteret i Stavanger
Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger
Postadresse: Postboks 205 Sentrum, 4001 Stavanger

Joan Christian Twijnstra (administrativ leder)
joan.christian.twijnstra@bufetat.no
Tlf: 46 61 94 97

RFT-team Sogn og Fjordane
Besøksadresse: Storehagen 1B, 6800 Førde
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 97 56

Frank Leversund (administrativ leder)
frank.leversund@bufetat.no
Tlf: 46 61 97 56

RFT-team Sør–Trøndelag
Besøksadresse: Havnegata 9, 7010 Trondheim
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 76 25

Hallgjerd G Strømsvåg (administrativ leder)
hallgjerd.stromsvag@bufetat.no
Tlf: 466 18 581 

RFT-team Innlandet (Ringsaker, Hamar og Stange barneverntjenester)
Besøksadresse: Administrasjonsbygget, Furnesvegen 28, 2382 Brumunddal
Postadresse: Barnevern, Postboks 371, 2381 Brumunddal
Tlf: 47 47 27 87

Hilde Amundsen (administrativ leder)
hilde.amundsen@ringsaker.kommune.no
Tlf: 95 25 13 94

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.