Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Årsrapport for PMTO-behandling og TIBIR-foreldrerådgivning

Årsrapport for PMTO-behandling og TIBIR-foreldrerådgivning

Årsrapport for PMTO-behandling og TIBIR- foreldrerådgivning er spesielt rettet mot tjenestestedene som tilbyr PMTO og kommunemodellen TIBIR, og andre som er interessert i å vite mer om hvordan PMTO og TIBIR praktiseres i Norge.

Året 2020 var et krevende år for oss alle på grunn av koronapandemien. Vi ønsker å takke PMTO-terapeuter, TIBIR-foreldrerådgivere, kursledere og veiledere spesielt for den viktige innsatsen dere gjør for barn og familier som opplever utfordringer. Det er imponerende hvordan dere møter situasjonen gjennom bruk av nye digitale løsninger for opplæring og veiledning, og kreative måter å følge opp barn og familier på.

Denne årsrapporten er den femte rapporten basert på datamaterialet hentet fra kvalitetssikrings- og rapporteringssystemet Amelia.

Amelia er utviklet av NUBU for å kunne følge opp, kvalitetssikre og rapportere fra implementeringen av PMTO (Parent Management Training - Oregon) og TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko). Systemet har bidratt til å forenkle arbeidet med systematisk datainnsamling, og å sikre mer pålitelige data om hvordan metodene praktiseres og hvilke resultater de gir.

Datamaterialet brukes til å dokumentere, utvikle og forbedre tilbudet som gis til barna og deres familier. Tusen takk til alle PMTO-terapeuter, TIBIR-foreldrerådgivere, kursledere og veiledere som gjennom registreringen bistår med viktig kunnskap!

Vi håper at dere vil finne rapporten interessant!

Her kan dere lese rapporten.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.