Special Menu

Du er her:

Innholdsrik fagdag på Forskningsdagene 2019

Tema for Forskningsdagene 2019 er miljø. NUBU arrangerte derfor fagdag på Litteraturhuset om bærekraftig oppvekstmiljø for barn og unge. Det ble en innholdsrik fagdag.

I den anledning Forskningsdagene 2019 invitererte NUBU til en gratis og innholdsrik fagdag på Litteraturhuset 18. september: Bærekraftig utvikling – Hva innebærer dette for barns oppvekstmiljø? Hva betyr dette i hjem, skole, barnehage, lokalsamfunn og for fritidsmuligheter? Og hvordan skaper vi gode oppvekstsvilkår i barnehagen, skolen og familien? 

Innlederne viste hvordan tiltak kan settes i verk for å motvirke risikoutvikling, i forhold til skole, barnehage og familie. Det grunnleggende budskap i alle bidrag var behovet for kunnskap: kunnskap om hvordan risikoprosesser utvikles, om hvordan de kan motvirkes, og om hvordan tiltak og policies faktisk virker. Samspillet mellom forskning og praksis utvikler praksis; vi studerer det vi gjør både for å se om det virker slik det var meningen, og for å utvikle det vi gjør. 

Moderne kunnskapssamfunn  er mulighetssamfunn så vel som risikosamfunn. Bærekraftige utviklingsbetingelser  skal sikre alle barn den grunnleggende rettighet de har ut fra barnekonvensjonen: å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig. 

Mer interessert i temaene? Husk å laste ned nytt nummer av KONTEKSTonline som kommer 1.oktober! Der kan du bl.a. finne Thormod Idsøe's artikkel "Kan mobbing være traumatiserende?"

Presentasjonene fra foreleserne finner du her:

Å sikre bærekraftig oppvekstmiljø: Tiltak rettet mot barn, unge og familier Anette Apeland og Kristine Amlund Hagen

Bærekraftig oppvekstmiljø: Hvorfor og hvordan? Mari-Anne Sørlie, og Anne Arnesen.

Å sikre bærekraftige miljø: Hvordan forstå og bekjempe negative prossesser og mobbing. Thormod Idsøe

Å sikre bærekraftige miljø: Hvordan forstå og bekjempe negative prosesser og mobbing. Frode Heiestad.

Under finner du noen bilder fra dagens forelesning.

Ivar Frønes, seniorforsker ved NUBU, innledet og avsluttet fagdagen. Frønes snakket om hva bærekraftig oppvekstmiljø innebærer for moderne barns oppvekst. 

Kristine Amlund Hagen, forskningsdirektør, og Anett Apeland, assisterende fagdirektør ved NUBU, snakket om tiltak rettet mot barn, unge og familie. 

    

Mari-Anne Sørlie, forsker, og Anner Arnesen, spesialrådgiver ved NUBU, holdt innlegg om hvordan vi kan sikre et bærekraftig lærings- og oppvekstmiljø i barnehager og skoler.

Thormod Idsøe, forsker I, og Frode Heiestad snakket om hvordan forstå og bekjempe negative prosesser og mobbing.

Takk til alle som deltok, både foredragsholdere og deltakere!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.