Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Nytt tiltak for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd

Nytt tiltak for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd

Fem MST-team i Norge tilbyr nå et nytt behandlingstilbud for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd. Flere kommuner har meldt sin interesse for behandlingen.

Multisystemisk terapi (MST) er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom med alvorlige atferdsproblemer. Det kan dreie seg om ungdom som er voldelig eller aggressiv, som har problemer på skolen, som ruser seg, eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem. Denne høsten har fem MST-team i Norge gjennomført opplæring i en ny behandlingsmodul kalt MST-PSBog dermed styrket sin kompetanse til å bistå barn og unge med bekymringsfull seksuell atferd. Det er MST-teamene i Haugesund, Vestfold, Agder, Sandvika og Trondheim som nå har fått opplæring i det nye tiltaket.

Fagdirektør ved NUBU, Dagfinn Mørkrid Thøgersen forteller at behandlingen bygger på "vanlig" MST-behandling, men er forsterket ved å jobbe mer fokusert med detaljerte sikkerhetsplaner og dialog rundt å øke ungdommens følelse av ansvar for den uønskede handlingen. Det fokuseres videre på formidling av kunnskap om seksualitet og normal seksuell utvikling, og intensiv jobbing knyttet til sosiale ferdigheter. 

Har manglet tilbud for denne målgruppen

I fagmiljøet har det lenge vært etterlyst et godt dokumentert tiltak for denne målgruppen, og MST-PSB er per i dag det eneste evidensbaserte tiltaket rettet mot bekymringsfull seksuell atferd hos ungdom. Flere studier indikerer at MST-PSB er effektiv i å redusere den bekymringsfulle seksuelle atferden og andre atferdsproblemer. Studiene viser også at familier som har mottatt MST-PSB rapporterer om dempede symptomer hos både ungdommen og foreldre, bedrete forhold i familien, redusert kontakt med ungdommens negative venner, økt kontakt med prososiale venner og bedre skolekarakterer.

Utviklingsavdeling for ungdom ved NUBU har derfor jobbet lenge for å få på plass MST-PSB i Norge og få det tilpasset norske forhold. NUBU har allerede et tett samarbeid med tiltaksutviklerne i USA gjennom sitt mangeårige arbeid med MST, og har sammen med Bufetat etablert et godt nettverk av MST-team i Norge. Dette har vært et godt utgangspunkt for å prøve ut MST-PSB i allerede veletablerte team av terapeuter i regionene.

Spesialrådgiver og psykologspesialist Anne Cathrine Bartvik forteller at det er godt erfarne og etablerte MST-team som nå får denne tilleggsutdanningen. - Mellom tre og fire terapeuter i hvert team jobber med dette som et supplement til eksisterende MST-arbeid. De får opplæring i form av videomøter og ukentlig konsultasjon, samt veiledning av dr. Richard Munschy fra USA som var med tidlig i utviklingen av MST-PSB.

Utprøving i tett dialog med fagmiljøet

Bufetat har opprettet en egen styringsgruppe for innføring av det nye behandlingstilbudet, bestående av alle Bufetats regioner, Bufetats Spisskompetansemiljø (SKM) Behandling for ungdom, NABE (Nasjonal enhet for behandlingstiltak), NUBU og Bufdir. Styringsgruppen har jobbet sammen om forberedelser av oppstarten, avklart nødvendige avtaler med MST Services, utarbeidet informasjonsmateriell, gjennomført regionale digitale informasjonsmøter med samarbeidspartnere, laget opplæringsplan, etablert kontakt med eksisterende nasjonale kompetansemiljøer og forberedt en følgeevaluering av tiltaket. En viktig samarbeidspartner har vært Nasjonalt kompetansenettverk for barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Stor interesse for behandlingen

Før oppstart ble det avholdt regionale informasjonsmøtene for samarbeidspartnere i kommunen, som viste stor interesse for dette behandlingstilbudet. Både statsforvaltere, barnevernledere, fylkesmenn, politi og andre ressurs- og kompetansemiljøer deltok også på informasjonsmøtene for å få en innføring i tiltaket, fakta om MST-PSB og informasjon om hvordan de skal ta kontakt ved behov. Siden oppstart i september har teamene så langt startet opp 10 behandlinger for denne målgruppen, og teamene får stadig nye henvisninger.

Det er barneverntjenesten i den enkelte kommune som kan henvise til MST-PSB. og det er mulig å ta kontakt med det lokale MST-team hvis man er i tvil om valg av tiltak. Mer informasjon om MST-PSB som behandlingsmetode fås ved henvendelse til spesialrådgiver ved NUBU, Anne Cathrine Bartvik, eller fagdirektør ved NUBU, Dagfinn Mørkrid Thøgersen.

 

Les mer om MST-PSB her

 

Foto: Colourbox

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.