Special Menu

Du er her:

Kunnskapsgrunnlag

FFT, MST og TFCO byger alle på samme kunnskapsgrunnlag. Det viktigste er:

• Multisystemisk teori – økologisk forståelse
• Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer
• Sosial læringsteori
• Teorien om tvingende samspill («coercion theory»)
• Kognitiv atferdsterapi, anvendt atferdsanalyse, DBT og mindfullness
• Familieterapiteori
• Kommunikasjonsteori
• Relasjonskompetanse
• Generell psykologisk kunnskap om ungdoms utvikling
• Hjerneforskning
• Traumeteori- og forståelse

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.