Special Menu

Du er her:

Kvalitetssikring

Alle metodene har omfattende kvalitetssikringsopplegg. Dette er nødvendig for å gi terapeutene og teamene tilstrekkelig støtte til at kvaliteten i behandlingen opprettholdes over tid. Kvalitetssikringen har flere «nivåer»:

1. Terapeutene som møter ungdommen og familien veiledes hver uka av leder/veileder. Alle behandlinger gjennomgås i veiledningen. Den bidrar blant annet til å sørge for at terapeuten holder fokus på det man vet er nyttige faktorer i behandlingen, at behandlingen blir tilpasset den enkelte ungdom og familie, at både problemer og styrker analyseres grundig, at det er fremdrift i behandlingen, og at det i samarbeid med ungdommen og familien settes klare mål for behandlingen.

2. Hvert behandlingsteam mottar også konsultasjon hver uke. Dette sikrer at behandlingsteamet får et «blikk utenfra», fra en ekspert i den aktuelle behandlingsmetoden.

3. I tillegg følges alle behandlingsteamene opp fra NUBU, som har et overordnet kvalitetssikringsansvar. Det er utarbeidet systemer for faglig oppdateringer, fagboosterstrukturer, og innarbeidelse av ny kunnskap og arbeidsmåter. Videre samles det inn opplysninger om forhold ved familiene og ungdommene som mottar behandlingen, og hvordan det går med dem etter avsluttet behandling. Det foretas også jevnlige vurderinger av hvordan teamene er organisert, og av forhold ved organisasjonen behandlingsteamene inngår i og samarbeider med. Dette bidrar til å sikre at organisasjonelle forhold bidrar til å fremme god behandling for ungdommene og familiene.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.