Forskning

Funksjonell familieterapi vil som de andre evidensbaserte metodene som er implementert i Norge, bli evaluert gjennom en effektstudie. Forskningsavdelingen ved Atferdssenteret leder denne forskningen, med oppstart i 2009.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.