Special Menu

Du er her:

Nytt nummer av KONTEKSTonline

Du kan blant annet lese om utfordringer knyttet til arbeid med utsatte barn og unge under korona-nedstengingen, politiets bekymringssamtale, og vårt intervju med barneombudet om betydningen av barns stemme.

Det nyeste nummeret av KONTEKSTonline er nå tilgjengelig.

Nedstengningen av Norge medførte store utfordringer for NUBUS virksomhet. KONTEKSTonline har i dette nummeret to artikler som ser på ulike aspekter ved utfordringene som oppstod. Du kan lese om behandlingsteamenes og NUBUs strategier i denne svært vanskelige situasjonen, og hvordan det ble opprettholdt terapeutisk virksomhet knyttet til Multisystemisk terapi (MST), Funksjonell familieterapi (FFT) og Behandlingsfosterhjem (TFCO).

Vi har også bidrag fra Elisabeth Myhre Lie, Høgskolelektor ved Politihøgskolen, som diskuterer hvilke dilemmaer politiets bekymringssamtale møter. Bekymringssamtalen er et av politiets forebyggende tiltak. Hensikten med metoden er å kartlegge risiko- og beskyttelsesfaktorer, mulige hjelpebehov og å forebygge kriminalitet, men det er lite studier på om bekymringssamtalen virker etter hensikten.

Framover vil KONTEKSTonline i hvert nummer presentere et internasjonalt prosjekt – og se nærmere på hva vi kan lære av det. Kan den internasjonale forskningen fortelle oss noe om hvilke områder vi bør satse for å styrke barns utvikling? Denne gangen ser Fra internasjonal forskning til tiltak på betydningen av et berømt arbeid om sammenhengen mellom kjennetegn ved voksenbefolkningen og visse sider ved barns utvikling.

I dette nummeret har vi også intervjuet barneombud Inga Bejer Engh. Hun understreker betydningen av barns stemme, og at barns stemmer er like ulike som voksnes er det.

Som vanlig presenterer Forskingsnytt kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU første halvår 2020.

Her kan du lese det nyeste nummeret av KONTEKSTonline.

KONTEKSTonline er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss bidrag til refleksjoner over utviklingen på ulike områder, vi ønsker oss beskrivelser av prosjekter og erfaringer fra praksis. Ta kontakt med redaktør Ivar Frønes eller redaksjonssekretær Kristin Horn Talgø, eller send bidrag til redaksjonen@nubu.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.