Special Menu

Du er her:

Evaluering av tiltaksmoduler i TIBIR – Tidlig innsats for barn i risiko

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) er et helhetlig program for forebygging og avhjelping av atferdsproblemer hos barn. Utprøvingen har gitt lovende resultater.

Målgruppen for kommuneprogrammets intervensjoner er barn i alderen 3–12 år og deres foreldre, der barn har utviklet, eller står i fare for å utvikle, atferdsproblemer. Forskning på TIBIR har vist gode resultater, noe som danner et viktig grunnlag for videreføring til andre kommuner.

Alle intervensjonene som inngår i TIBIR skal gjennomgå forskningsmessige evalueringer for å sikre at tiltakene gir så effektiv hjelp som mulig til barn og familier i målgruppen. TIBIR består av følgende intervensjoner:

  • PMTO (behandlende foreldreveiledning for familier med barn som har utviklet atferdsvansker)

  • Foreldrerådgivning (forebyggende foreldreveiledning for familier med barn med begynnende atferdsproblemer)

  • Konsultasjon (forebyggende veiledning til ansatte i barnehager og skoler som jobber direkte med barn)

  • Foreldregrupper (forebyggende foreldreveiledning for familier med barn med begynnende atferdsproblemer)

  • Kartlegging (kurs som hjelper fagpersonale med å tilpasse tiltak til barn og familier ut fra individuell vurdering)

  • Sosial ferdighetstrening (direkte intervensjon til barn som har begynnende eller utviklete atferdsvansker)

En fagartikkel som beskriver hele TIBIR-modellen finner du ved å trykke på referansen nedenfor.

Solholm, R., Kjøbli, J., & Christiansen, T. (2013). Early Initiatives for Children at Risk Development of a Program for the Prevention and Treatment of Behavior Problems in Primary Services. Prevention Science, 14, 535–544.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.