Special Menu

Du er her:

Aggressiv atferd i barnehagen

Hvilken effekt har barns aggressive atferd på jevnaldrende i norske barnehager?

Illustrasjonsbilde ColourboxLuisa A. Ribeiro og Henrik D. Zachrisson, begge forskere ved NUBU, har i en ny studie undersøkt om barns utvikling av aggresjon påvirkes av aggresjon i barnegruppen i barnehagen.

Data ble hentet fra det longitudinelle forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling. For et utvalg på 956 barnehagebarn fantes det også informasjon om aggressiv atferd i barnegruppen i barnehagen, når barna var i alderen to, tre og fire år.

Barnehageansatte og foreldre fylte ut et spørreskjema som blant annet omhandlet aggressiv atferd hos barnet. For eksempel svarte de på hvor ofte barnet slo andre barn, eller dyttet for å få viljen sin.

  • Endringer i aggresjon i barnegruppen førte til endring i barns aggressive atferd.

  • Dette gjaldt i større grad for gutter enn for jenter.

  • Disse endringene i atferden gjorde seg bare gjeldende i barnehagen. Det ble ikke funnet tilsvarende endringer i barnas oppførsel hjemme.

  • Funnene tilsier at en i barnehagene bør unngå å plassere mange barn med problematisk atferd i samme gruppe.

Ribeiro, L.  A., & Zachrisson, H.  D. (2017). Peer effects on aggressive behavior in Norwegian child care centers. Child Development. doi: 10.1111/cdev.12953.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.