Special Menu

Du er her:

Barns sosiale utvikling

Barns sosiale utvikling er et forskningsstudie som ble startet opp i 2006 i regi av NUBU (tidligere Atferdssenteret). Denne longitudinelle studien følger barns individuelle sosiale utvikling fra de er seks måneder gamle.

                                                                           

Kunnskapen skal brukes til å bedre oppveksten for barn gjennom nye tiltak som fremmer utvikling av sosial kompetanse og forebygger atferdsvansker, i familien, i barnehagen eller på skolen.

Prosjektet Barns sosiale utvikling følger rundt 1150 familier fra Drammen, Porsgrunn, Tinn, Bamble og Skien. Disse kommunene er valgt fordi de representerer bredden i den norske befolkningen. Familiene er blitt rekruttert gjennom helsestasjonene i de aktuelle kommunene.

Hva har vi gjort så langt?

  • Personlige intervjuer med mor og/eller far da barnet var 6 måneder, 1 år, 2 år, 3 år og 4 år
  • Videoobservasjon av barnet i lek med mor eller far ved 1, 2 og 3-årsalder
  • Testing (språk og motorikk) av barnet ved 4-årsalder
  • Korte telefonintervjuer med mor og/eller far to til fire ganger årlig de første fire årene
  • Et lengre telefonintervju med mor og/eller far ved 5-årsalder
  • Spørreskjema til pedagogisk leder om barnet ved 2, 3 og 4 år
  • Spørreskjema til barnehagestyrer om barnehagen
  • Telefonintervju med barnehagestyrer om skoleforberedende tiltak i barnehage

Prosjektleder: Terje Ogden

Forsker: Ane Nærde

Forsker: Henrik Daae Zachrisson

Forsker: Imac Maria Zambrana

Forsker: Kristin Nordahl

Forsker: Luisa Ribeiro

Systemkonsulent: Bjørn Arild Kristiansen

Forskningskoordinator: Görel E. Bringedal

For aktuelle nyheter, artikler og for å lese mer om prosjektet, vennligst se vår hjemmeside

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.