Special Menu

Du er her:

Ingen fare med tidlig barnehagestart

Foreldre og forskere har lenge spurt seg om barn kan ta skade av å begynne tidlig i barnehagen. Ny norsk forskning konkluderer: Barn blir ikke mer aggressive av tidlig barnehagestart.

Dette viser en ny studie fra Atferdssenterets forskningsprosjekt Barns sosiale utvikling – og bekymrete foreldre kan puste lettet ut: Barn som starter tidlig i barnehagen, er ikke mer aggressive som tre- og fireåringer enn barn som startet seinere.

Riktignok er tidligstarterne noe mer aggressive som toåringer, men jo lengre tid de tilbringer i barnehagen, jo mindre aggressiv atferd.

− Et overraskende funn, sier Henrik Daae Zachrisson, forsker ved Atferdssenteret og medforfatter på fagartikkelen.

− Dette er det motsatte av hva en kunne forvente, dersom barnehage var risikabelt for små barn, sier han og legger til: – Hvis tidlig, omfattende og vedvarende tid i barnehage faktisk likevel skulle forårsake et høyt aggresjonsnivå hos barn, la oss si i andre land enn Norge, tilsier denne studien at ett års foreldrepermisjon og deretter start i en god barnehage, kan bidra til å hindre den type utvikling.

Tusen barn

Forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling har fulgt rundt tusen barn fra fem østlandskommuner, fra barna var seks måneder gamle. De eldste barna i prosjektet går nå i tredje klasse.

Barna og familiene deres er blitt fulgt tett, med årlige foreldreintervjuer − og med spørreskjema til barnehagepersonalet, som hvert år rapporterte på aggressiv atferd som å lugge, slå eller dytte.  På den måten fikk forskerne detaljert informasjon om når barna startet i barnehagen, og om barnas utvikling av blant annet aggressiv atferd.

Amerikanerne følger med

Studien ble nylig publisert i det prestisjetunge amerikanske tidsskriftet Psychological Science.

Artikkelen har vekket oppmerksomhet i USA, hvor skepsisen mot tidlig barnehagestart synes å være noe mer utbredt enn her i Norge, siden amerikanske barn ofte begynner atskillig tidligere, enten i barnehage eller med annen barnepass i eller utenfor hjemmet.

Her finner du en omtale i US Newz & World report.  To av artikkelforfatterne ble dessuten invitert til å skrive en kronikk i Nursery World, et tidsskrift for barnehagepraktikere i Storbritannia. Kronikken finner du her.

Fagartikkelen har også fått oppmerksomhet og blitt hyppig delt på sosiale medier i USA.

Artikkelen redegjør videre for norske forhold, med våre lovregulerte kvalitetskrav for barnehagene og sjenerøse foreldrepermisjonsordninger. Og ikke minst for de regulerte opptakene til barnehagene, som muliggjorde at alder ved barnehagestart kunne bli et helt vesentlig element i forskningsdesignet.

Hovedopptak og forskningsdesign

Helt spesielt for denne studien var at forskerne utnyttet barnehagenes opptak på høsten i forskningsdesignet sitt. Hovedopptaket gjør at barn født før første september ofte starter tidligere jo tettere på september de er født. Barn født i august starter eksempelvis ofte når de er 12 måneder, mens barn født i februar vil være 18 måneder ved neste regulære opptak.

Denne studien hadde altså en bedre måte å teste sammenhengen mellom barnehagestart og aggresjon på enn de fleste andre studier. Og med disse gode nyhetene omkring farene ved tidlig barnehagestart, kan forskerne igjen vende blikket mot fordelene barnehagene kan ha, ikke minst for barns språkutvikling og læring.

Her kan du lese saken på forskning.no

Illustrasjon: Colourbox

Dearing, E., Zachrisson, H. D., & Nærde, A. (2015). Age of entry into early childhood education and care as a predictor of aggression: Faint and fading associations for young Norwegian children. Psychological Science. OnlineFirst doi: 10.1177/0956797615595011.

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.