Special Menu

Du er her:

Konsultasjon – hjelper det?

NUBU er i gang med en studie for å evaluere effekten av tiltaket Konsultasjon, som inngår i programmet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Verktøyene omfatter positive atferdsstrategier på både gruppenivå og individnivå.

I denne effektstudien blir Konsultasjon sammenliknet med den hjelpen som allerede gis til barn i alderen 3–12 år som har, eller er i ferd med å utvikle, atferdsvansker. Evalueringen blir gjennomført i et randomisert kontrollert forskningsdesign. Dette innebærer at barn i målgruppen blir fordelt tilfeldig til Konsultasjon eller til annen hjelp.

Datainnsamlinger blir gjennomført før, underveis, etter og et halvt år etter avsluttet tiltak. Her ser en blant annet på barnets atferd og samhandling med andre, både hjemme og i barnehagen eller skolen. Rekruttering av saker til denne studien avsluttes vår 2016. Forskningsresultater vil bli presentert når datainnsamling er avsluttet, sannsynligvis i løpet av 2017.

Ansatte i barnehage og skole

Konsultasjon er et tilbud som gis til ansatte som arbeider med barn, i alderen 3 til 12 år, med ulike grader av atferdsproblemer. Hjelpetiltaket består av 6 til 8 konsultasjoner, hvor innholdet tilpasses behovet til det enkelte barn. Konsultasjon går ut på å gi barnehage- og skoleansatte veiledning i bruk av konkrete verktøy og strategier som kan forebygge og redusere atferdsproblemer. Verktøyene inkluderer positive atferdsstrategier både på gruppe- og individnivå.   

Problemstillinger

Undersøkelsen ønsker å få svar på følgende spørsmål:

  • Hvordan virker Konsultasjon sammenliknet med den hjelpen som vanligvis tilbys i kommunen?

  • Har enkelte barn mer utbytte av hjelpetiltaket Konsultasjon enn andre barn?

  • Hvordan kan Konsultasjon eventuelt forbedres?

 


 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.