Special Menu

Du er her:

Norsk program ut til verden

TIBIR er et program utviklet i Norge. Hensikten er å kunne hjelpe barn med ulik grad av atferdsproblemer så tidlig som mulig. I en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Prevention Science blir TIBIR presentert for et internasjonalt publikum.

Artikkelen er et ledd i det viktige arbeidet med å spre kunnskap om utvikling av evidensbaserte metoder for forebygging og behandling av atferdsvansker blant barn og unge. For å sikre at behandlingen gir best mulig effekt, og at det framskaffes kunnskap om hva som faktisk virker, må det foreligge en beskrivelse av alle behandlingsmetoder som tilbys.

Kunnskapsutviklingen på dette feltet skjer gjerne på tvers av landegrenser. Derfor bør slike beskrivelser være tilgjengelige for et internasjonalt publikum. Fagartikkelen er en del av Atferdssenterets bidrag til den internasjonale fagutviklingen.

Bygger på PMTO

Som en del av satsningen fra norske myndigheter på å utvide tilbudet om evidensbaserte tiltak for forebygging og behandling av atferdsproblemer, ble Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO) introdusert som et tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten.

TIBIR-programmet er utviklet ved Atferdssenteret på bakgrunn av PMTO-prinsippene og er − ved utgangen av 2013 − implementert i 93 norske kommuner.

Foreldretreningsprogrammer

TIBIR omfatter en strukturert prosedyre hvor man vurderer og tilpasser hjelpen ut fra familiens behov. Programmet omfatter tre ulike foreldretreningsprogrammer: PMTO til enkeltfamilier, foreldregrupper basert på PMTO eller kortvarig foreldrerådgivning. I tillegg kan det tilbys konsultasjon til lærere og sosial ferdighetstrening til de barna det gjelder.

Resultatene så langt

Forfatterne diskuterer status i arbeidet med å nå ut til den aktuelle målgruppen, og de beskriver også arbeidet med å sikre gode resultater over tid. Videre redegjøres det for hva forskningen på TIBIR viser om de forskjellige modulene i TIBIR.

Forskningen er så langt veldig oppløftende.

Solholm, R., Kjøbli, J., & Christiansen, T. (2013). Early Initiatives for Children at Risk Development of a Program for the Prevention and Treatment of Behavior Problems in Primary Services. Prevention Science, 14, 535−544.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.