Special Menu

Du er her:

Skoleprogram bedrer læringsmiljøet

En kronikk på forebygging.no redegjør for funn fra den store evalueringsstudien av PALS-modellen. Studien viser positive resultater på problematferd, klassemiljø og inkludering i skolen.

Kronikkforfatterne fra Atferdssenteret formidler videre at god implementeringskvalitet er viktig for resultatene.

«Positiv atferdsstøtte i skolen 2007−2012» er på flere måter en unik studie som gir viktig kunnskap om den individuelle utviklingen hos over tolv tusen elever over flere skoleår. Studien omfatter sekstifem norske grunnskoler.

I tillegg til å redegjøre for funnene, slik de framstår i en nylig publisert fagartikkel (Sørlie og Ogden, 2015), problematiseres også visse metodeutfordringer (Sørlie og Ogden, 2014).

Kronikken kan leses på forebygging.no.
Illustrasjon: Colourbox

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.