Special Menu

Du er her:

Utvikling av evidensbasert praksis

I dag vet vi mer om hvilke metoder som virker for utsatte barn og unge enn om hvordan vi skal få metodene til å nå ut til de som trenger dem.

I en fagartikkel blir Norge løftet fram som en modell for hvordan evidensbaserte metoder kan bli implementert i stor skala og på landsbasis.

Forskningen har beveget seg fra enkeltindivider via eksperimentelle gruppestudier til systematiske oversikter som sammenfatter resultater fra mange studier.

Det eksisterer mange ulike aktører som identifiserer og setter standarder for hvilke krav man skal stille til forskningsstøttede metoder. Noen av disse aktørene understreker at det er nødvendig å utvikle gode oppfølgingssystemer.

Det er to grunner til denne oppfordringen: Den ene er at slike systemer kan fange opp om effekter av intervensjoner minsker over tid. Den andre er viktigheten av å se på nytten av metoder på befolkningsnivå. Redusert forekomst i befolkningen er det endelige målet på om intervensjoner virker. I denne artikkelen blir Norge løftet frem som en modell på hvordan evidensbaserte metoder, som PMTO, MST og PALS, kan bli implementert i stor skala og på landsbasis.


Biglan, A., & Ogden, T. (2008). The evolution of evidence-based practices. European Journal of Behavioral Analysis, 9, 81–95.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.