Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • NUBUs arbeid med utsatte barn og unge under koronapandemien

NUBUs arbeid med utsatte barn og unge under koronapandemien

Metodene til NUBU forutsetter tett og hyppig kontakt med barna, ungdommene og familien. Derfor gjør vi mye for at vi skal kunne gi sårbare barn og unge den hjelpen de trenger selv om det blir på en annen måte nå på grunn av koronasituasjonen.

Alle ved NUBU jobber i disse dager fra hjemmekontor, og vi vil selvfølgelig til enhver tid forholde oss til gjeldende råd og retningslinjer fra myndighetene angående reising, karantenebestemmelser og andre smittereduserende tiltak. 

Men NUBU har samtidig et samfunnsoppdrag som skal ivaretas uavhengig av dagens situasjon:

Å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter ved å gi dem hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv.

Høy aktivitet og digitale plattformer

Derfor må vi tilpasse arbeidet vi gjør ut fra dagens situasjon og samtidig sørge for at familien får den hjelpen de trenger.

For det er fortsatt høy behandlingsaktivitet i alle teamene til FFT (Funksjonell familieterapi), MST (Multisystemisk terapi), MST-CAN (Multisystemisk terapi Child Abuse and Neglect) og TFCO (Treatment Foster Care – Oregon). Det er 30 team fordelt over hele landet med over 100 terapeuter som er i kontakt med familiene, ungdommene, skolen og nettverk. Det er også stor pågang av nye saker.

Mye av det terapeutiske arbeidet legges nå til digitale plattformer som er godkjent av arbeidsstedene, med stor grad av kreativitet i arbeidsutførelsen. I koronasituasjonen strekker vi oss så langt det er mulig for å opprettholde disse tilbudene til familiene og ungdommene, innen rammene og begrensningene av de til enhver tid gjeldene smitteverntiltakene.

Særlig viktige arbeidsområder

Slik som situasjonen er nå har behandlingsteamene særlig oppmerksomhet rettet mot å skape tilstrekkelig sikkerhet og trygghet for familiene de arbeider med. Terapeutene har derfor hyppigere kontakt med familiene og ungdommene i behandlingen gjennom kortere, men oftere telefon- og videomøter.

Det blir også arbeidet med å styrke familiens samhold og omsorg for hverandre, og å hjelpe familiene og ungdommene med å sette opp en struktur i hverdagen.

Terapeutene støtter foreldrene og ungdommene til å ha en tett kontakt med skolen, og hjelper familiene og ungdommene med å hindre at de blir helt isolerte. Nå som vi må holde oss mest hjemme er det ekstra viktig likevel å få beveget seg, og teamene hjelper familiene og ungdommene med hvordan de fortsatt kan være fysisk aktive.

Tilgjengelig 24/7

I FFT er terapeutene tilgjengelige hele dagen og ettermiddagen og i MST, MST-CAN og TFCO er terapeutene tilgjengelige for familiene 24/7. Denne tilgjengeligheten er særlig viktig for familiene nå, noe teamene merker når familiene og ungdommene benytter seg av dette i enda større grad nå enn før.

NUBU følger tett opp teamenes arbeid gjennom allerede etablerte kvalitetssikringsstrukturer i de enkelte metodene. Vi har tett kontakt med konsulentene slik at alle nivåer i metodenes kvalitetssikringssystem er i beredskap for å forhindre kriser og akuttplasseringer.

Sikre god oppfølging av barn og familier gjennom statlige og kommunale hjelpetjenester

Det er over 300 PMTO-terapeuter i alle helseregionene i Norge som følger opp sårbare barn og deres familier gjennom det statlige barnevernet, psykisk helsevern for barn og unge og i kommunene gjennom barnevernet, PP-tjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten. For å holde kontakten med familiene, må terapeutene nå i stor grad benytte seg av telefon og videomøter på nettbaserte plattformer som er godkjent av arbeidsstedene.

NUBU bistår terapeutene både ved å gi veiledning i gode prinsipper for å ha terapeutisk kontakt gjennom digitale plattformer, og finne hvilke temaer i foreldreveiledningen familiene kan ha spesiell nytte av nå. Eksempler på viktige temaer kan være bruk av anerkjennelse og oppmuntring, utarbeide gode rutiner, støtte opp om barnas skolearbeid, lytte til barnet og strategier for å regulere følelser og dempe stress og konflikter.

Foreldrene får lett tilgang til foreldremateriellet i PMTO på nettsiden pmto.no (gjennom innlogging). Det samme gjelder for foreldrene som deltar i forskningsstudien av den nye forebyggings-intervensjonen «Støtte til mestring» for barn som viser engstelse, tristhet eller sinne.

En stor takk til alle terapeuter, utøvere, lærere og veiledere

Ansatte på NUBU er også tilgjengelige for veiledere og team i skolemodellen PALS som har behov for veiledning i hvordan de kan tilrettelegge rundt «læringsmiljø».  Det sendes ut inspirasjonsmateriell på Facebook om for eksempel hvordan skape et trygt, godt og forutsigbart miljø i hjemmeskolen.

Vi vil rette en stor takk til alle PMTO-terapeutene, TIBIR-utøverne, lærerne og veilederne som arbeider med skolemodellen PALS for den viktige jobben de gjør for familiene de er i kontakt med i denne utfordrende tiden.

Vi vil tilrettelegge og tilpasse arbeidet vårt forløpende ettersom situasjonen utvikler seg slik at vi kan fortsette å utføre oppdraget vårt: Å gi barn, unge og familier best mulig hjelp og oppfølging.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.