Special Menu

Du er her:

Nytt nettverk for implementeringsforskning

Implementering er en viktig del av NUBUs virksomhet. Det er derfor svært positivt at Dagfinn Mørkrid Thøgersen, fagdirektør ved NUBU, er valgt inn i styret for Nettverk for implementeringsforskning.

Nettverk for implementeringsforskning (NIMP) er et nyopprettet nettverk for både fagpersoner og organisasjoner som enten forsker på eller er særlig interessert i forskningsbasert implementeringskunnskap.

Implementering handler om å gjøre det som er nødvendig for at en metode skal virke slik den er ment, også over tid. 

En stor og viktig del av NUBUs arbeid er å implementere en rekke evidensbaserte metoder til barn, unge og deres familier rundt om i Norge. På den måten sikrer vi at metodene vi arbeider med virker slik de er ment og til det beste for dem de er ment å hjelpe.

Engasjert i implementering

Dagfinn Mørkrid Thøgersen ble nylig valgt inn i styret til NIMP. Han er fagdirektør for avdeling ungdom ved NUBU, utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og spesialist i klinisk familiepsykologi. 

Thøgersen er sterkt engasjert i implementering som fagfelt og har tidligere vært med i styret i European Implementation Collaborative. Han har også ledet implementeringen av behandlingsmetoden Funksjonell familieterapi (FFT) i Norge gjennom sin stilling ved NUBU, og har også bidratt til dette i Danmark i samarbeid med den danske Socialstyrelsen.

– De seneste tiårene er det blitt stadig tydeligere at det er nødvendig med et aktivt og vedvarende implementeringsarbeid for at virksomme behandlinger skal tas i bruk i praksis. Med opprettelsen av NIMP blir det mulig å samle og videreutvikle implementeringskunnskapen i Norge slik at forskningsbasert kunnskap kan få større utbredelse, sier Thøgersen.

Dele erfaringer med implementering

NIMP avholdt for litt siden en heldigital fagdag i regi av Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) om forskningsbasert implementeringskunnskap.

Det var i alt 14 foredragsholdere, alle med ulik fagbakgrunn, men med samme engasjement for betydningen av implementering: at den hjelpen brukere og pasienter får er kunnskapsbasert, virksom og effektiv.

Blant de 14 foredragene, holdt blant annet tre av NUBUs ansatte foredrag:

Anette Arnesen Grønlie, spesialrådgiver, fortalte om implementeringsutfall etter 20 års erfaring med implementering av behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Og Knut Taraldsen, spesialrådgiver, holdt sammen med Thøgersen foredrag om erfaringer knyttet til implementering av behandlingsmetoder for ungdom; Multisystemisk terapi (MST), Funksjonell familieterapi (FFT) og Behandlingsfosterhjem (TFCO).

Thøgersen synes det var flott å se hvordan den økte interessen for implementering i flere norske fagmiljø har resultert i spennende forskningsprosjekter.

– NIMP har muligheten til å bli en arena som skaper tilgjengelig og anvendelig kunnskap om implementering som kan benyttes av både forskere, prosjektledere, «implementører», samt politikere, ledere og beslutningstakere.

Styret i NIMP

NIMP består av følgende medlemmer:

Leder: Karina Egeland, NKVTS
Nestleder: Thomas Engell, RBUP Region Øst og Sør
Styremedlemmer: 
- Cecilie Varsi, seniorforsker i Avdeling for digital helseforskning ved Oslo universitetssykehus.
- Sigrun K. Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret – Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.
- Marianne Irene Bæver, Lillestrøm barneverntjeneste som fagleder i seksjon fag/ støtte.
- Dagfinn Mørkrid Thøgersen, NUBU.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.