Du er her:

Bli PALS-skole!

NUBU inviterer skole og kommuner til å søke om deltakelse i den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS.

PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) er en skoleomfattende tiltaksmodell for å bedre skolens læringsmiljø, styrke læreren som klasseleder og redusere problematferd i skolen. Den bygger på og videreutvikler skolenes egen kompetanse og består av kunnskapsbaserte og forhåndsdefinerte kjerne- og støttekomponenter som er påvist virksomme i arbeidet med å utvikle et inkluderende og støttende psykososialt læringsmiljø, samt drive godt forebyggende psykisk helsearbeid i skolen.

 

Det er en forutsetning at minst to skoler fra samme kommune eller pedagogisk-psykologisk tjenesteområde (interkommune) søker om deltakelse.

Det er ingen deltakelses- eller opplæringsavgifter for den enkelte skole.

Under relevante vedlegg  ligger Implementeringsplan som gir en oversikt over hva som er kreves for å implementere PALS, samt de ulike skjemaene som må fylles ut og sendes NUBU per post eller skannes inn og sendes elektronisk.

For nye kommuner gjelder følgende: Kurs- og veilederavgift på 12 000 kroner for hver PALS-veileder under opplæring (6000 kroner for ytterligere en ekstra veileder). Se vedlagte implementeringsplan.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Frode Heiestad tlf 950 85 286.

Kommuner som allerede implementerer PALS-modellen og som har aktiv/aktive PALS-veiledere, bes ta kontakt med Ingrid Madslien tlf. 958 57 481 eller Frode Heiestad tlf. 950 85 286 i forbindelse med oppstart av nye skoler.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.