Du er her:

Hva må til for å bli en PALS-skole?

  • Om lag 80% av de ansatte må ønske å bruke PALS.
  • Støtte og aktiv deltagelse fra hele skolens ledelse.
  • Et langsiktig perspektiv over minst tre til fire år.
  • Støtte og aktiv deltagelse fra skoleeier (kommunen) og PP-tjenesten.

Implementeringsplan for den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS

Implementeringsmål for den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.