Du er her:

Implementering

Utdanningsdirektoratet har tildelt NUBU et nasjonalt ansvar for å videreføre PALS gjennom opplæring av veiledere for implementering i utvalgte skoler i kommunene

Kommunenes skoleeiere og enhetsledere for skole og PP-tjeneste må ha en aktiv rolle for å tilrettelegge og koordinere implementeringen av PALS lokalt. Det er viktig at implementering av PALS blir forankret og gitt prioritet i kommunens ledelse. Det vil gi den enkelte skole og veileder nødvendig støtte til å gjennomføre opplæringen og følge opp gjennom veiledning for en vedvarende innsats. En intensjonsavtale mellom kommunen og NUBU regulerer disse forpliktelsene.

Implementeringen av PALS gjennomføres i to moduler. Modul 1 omhandler modellens universelle forebyggende tiltaksnivå og er det første nivået i implementeringen. Modul 2 omfatter implementering av individuelle tiltaksnivå knyttet til selekterte (nivå 2) og indikerte (nivå 3) tiltak.

Opplæringen i skolen skjer gjennom et implementeringsteam (PALS-team) som består av representanter fra skolens ledelse, ansatte i skole og SFO, foreldre og PP-tjenesten. Dette teamet har ansvar for implementeringen på egen skole og skal koordinere og drive utviklingsarbeidet i henhold til tiltaksmodellens prinsipper.

PALS-veiledere vil gi opplæring, veiledning og oppfølging av den enkelte skoles PALS-team. Etter opplæring av den enkelte skole vil PALS-veilederen forestå vedlikeholdsveiledning til PALS-teamene i nettverk av flere skoler (kommunalt, interkommunalt)

Den enkelte skole må påregne 3-5 års innsats før den oppnår tilfredsstillende implementering av den skoleomfattende tiltaksmodellen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.