Du er her:

Hva kan skolen oppnå ved å delta i PALS?

  • Bedre læringsmiljø og trivsel for elever og ansatte – felles verdier og normer
  • Felles ansvar for problemløsning av vanskelige situasjoner
  • Mindre bråk og uro – mer tid til læring 
  • Bedre læringslyst og motivasjon
  • Økt kompetanse og mestringslyst
  • Bedre samarbeid mellom skole – hjem
     

Les mer om resultatene fra PALS-studien

Artikkel fra forskning.no  Skoleprogram bedrer læringsmiljøet,  Skoler der lærerne roser mer og føler seg bedre

Artikkel fra International Journal of School & Educational Psychology  School-Wide Positive Behavior Support–Norway: Impacts on Problem Behavior and Classroom Climate

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.