Special Menu

Du er her:

Skoleundersøkelse om PALS og flerkulturelle elever

Flerkulturelle elever viser nedgang i problematferd og forbedringer i læringsarbeidet på skoler som har innført skolemodellen PALS. Dette ifølge en pilotstudie ved Atferdssenteret i Oslo.

Den skoleomfattende modellen PALS bidrar til å redusere riskikoatferd blant innvandrerelever gjennom å fremme barnas sosiale kompetanse.

Dette viser funn i en begrenset pilotstudie utført gjennom tjue måneder med et mindre antall elever, samt en kontrollgruppe, som ikke fikk PALS-tilpasset veiledning. Lærerne rapporterte om betydelig nedgang i internalisert problematferd, sammen med en marginalt signifikant positiv tendens i lærerrapportert akademisk framgang.

Forskerne ser behovet for å kunne følge et større utvalg av elever over en lengre periode.

Ogden, T., Sørlie, M-A., & Amlund-Hagen, K. (2007). Building strength through enhancing social competence in immigrant students at primary school. A pilot study. Emotional and Behavioural Difficulties, 12, 105–117.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.