Special Menu

Du er her:

Elever og lærere opplever PALS på ulike måter

PALS er en norsk skolemodell, basert på en amerikansk modell. En studie viser at elever angir verken økt sosial kompetanse eller opplever at klasseromsmiljøet er blitt bedre.

Studien omfatter 735 elever fra 3.–7. klasse. 82 lærere deltok. Alle disse jobbet minst 50 %. Et tilsvarende antall med kontrollskoler deltok i undersøkelsen.

De lærerrapporterte observasjonene tilsa at problematferd ble redusert. Reduksjonen ble angitt å være fra moderat til betydelig.

I studien framkom det også at implementeringskvaliteten, sammen med lærernes kollektive mestringsevne, hang sammen med gode resultater fra elevenes side.

Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2007). Immediate outcomes of PALS. A school-wide multi-level program targeting behavior problems in elementary schools. Scandinavian Journal of Educational Research, 7, 471–491.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.