Du er her:

Hva må til for å bli en PALS-skole?

  • Om lag 80% av de ansatte må ønske å bruke PALS.
  • Støtte og aktiv deltagelse fra hele skolens ledelse.
  • Et langsiktig perspektiv over minst tre til fire år.
  • Støtte og aktiv deltagelse fra skoleeier (kommunen) og PP-tjenesten.

Implementeringsplan for den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS i 2017/18

Implementeringsmål for den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern