Special Menu

Publikasjoner 2006

Artikler med fagfellevurdering

Janson, H., & Kjelsberg, E. (2006). Factor structure and individual patterns of DSM-IV Conduct Disorder criteria in adolescent psychiatric in-patients. Nordic Journal of Psychiatry, 2, 168–175.

Ogden, T., & Amlund-Hagen, K. (2006a). Multisystemic treatment of serious behaviour problems in youth: Sustainability of effectiveness two years after intake. Child and Adolescent Mental Health, 3, 142–149.

Ogden,T., & Amlund-Hagen, K. (2006b). Virker MST? Kommentarer til en systematisk forskningsoversikt og meta-analyse av MST. Nordisk Sosialt Arbeid, 3, 222–233.

Artikler uten fagfellevurdering

Amlund-Hagen, K., & Ogden, T. (2006). Evaluering av multisystemisk behandling i Norge. Norges Barnevern, 2, 3–12.

Arnesen, A., & Ogden, T. (2006). Skoleomfattende kartlegging av elevatferd. Spesialpedagogikk, 2, 18–29.

Arnesen, A. (2006). Å fremme respekt, ansvar, omsorg og trygghet. Fagbladet Respekt, Høgskolen i Bodø, 1, 50–54,

Bøker, bokkapitler, avhandlinger og rapporter

Arnesen, A., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2006). Positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Holth, P. (2006). Operant analyse av felles oppmerksomhet. I S. von Tetzchner, E. Grindheim, J. Johannessen, D. Smørvik, og V. Ytterland (Red.), Biologiske forutsetninger for kulturalisering. Oslo: Festskrift til Harald Martinsen på 60-årsdagen 6. juni 2006.

Ogden, T. (2006). Skolans mål och möjligheter. Kunnskapsöversikt. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut.

Sørlie, M-A., & Olseth, A. R. (2006). Positiv atferdsstøtte i skolen 2007–2011. En evalueringsstudie av PALS-modellen. Brosjyre. Oslo: Atferdssenteret.

Sørlie, M-A. (2006). Presentasjon av PALS. Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. En innsats for barn og unge med atferdsproblemer. DVD/Video. Intervju. Utgiver: Atferdssenteret. Produsent: JPO.NO og Hadeland MediaCenter.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.