Special Menu

Publikasjoner 2013

Publiserte artikler med fagfellevurdering

Brusdal, R., & Frønes, I. (2013). The purchase of moral positions: an essay on the markets of concerned parenting. (s. 159–164). International Journal of Consumer Studies 37(2).

Frønes, I., & Futsæter, K. A. (2013). Diffusjon og bruk av Facebook i Norge. Sosiologisk Tidsskrift 21(4), 353–373.

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., Ottem, O., & Frost, J. (2013). Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet. Psykologi i kommunen, 6, 69–83.

Bjørknes, R., & Manger, T. (2013). Can parent training alter parent practice and reduce conduct problems in ethnic minority children? A randomized controlled trial. Prevention Science, 14, 52–63. doi:10.1007/s11121-012-0299-9.

Frønes, I. (2013). Oppvekst, livsløp og marginalisering i kunnskapssamfunnet. I: Oppvekstrapporten 2013. s. 264–273. Oslo: Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.

Halvari, A. M., Halvari, H., Bjørnebekk, G., & Deci, E. (2013). Oral health and dental well-being: Testing a self-determination theory model, Journal of Applied Social Psychology. 43, 275–292.

Bjørnebekk, G., Diseth, Å., & Ulriksen, R. (2013). Achievement motives, self-efficacy, achievement goals and academic achievement at multiple stages of education: A   longitudinal analysis. Psychological Reports. 112, 771–87.

Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2013). Working alliance and treatment fidelity as predictors of externalizing problem behaviors in parent management training. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81, 1010–1020. doi:10.1037/a0033825.

Kjøbli, J., & Bjørnebekk, G. (2013). A randomized effectiveness trial of Brief Parent Training: Six-month follow-up. Research on Social Work Practice, 23, 603–612.

Kjøbli, J., Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2013). A randomized trial of group parent training: reducing child conduct problems in real-world settings. Behaviour Research and Therapy, 51, 113–121. doi.org/10.1016/j.brat.2012.11.006.

Kjøbli, J., Nærde, A., Bjørnebekk, G., & Askeland, E. (2013). Maternal mental distress influences child outcomes in Brief Parent Training. Child and Adolescent Mental Health,19, 171–177. doi:10.1111/camh.12028.

Ogden, T. (2013). Fra forskningskunnskap til pedagogisk praksis. Paideia, 6, 7−17.

Solholm, R., Kjøbli, J., & Christiansen, T. (2013). Early Initiatives for Children at Risk – Development of a Program for the Prevention and Treatment of Behavior Problems in Primary Services. Prevention Science, 14, 535–544. doi:10.1007/s11121-012-0334-x.

Zachrisson, H. D., Dearing, E., Lekhal, R., & Toppelberg, C. O. (2013). Little evidence that time in child care causes externalizing problems during early childhood in Norway. Child Development, 84, 1152–1170. doi:10.1111/cdev.12040.

Zachrisson, H. D., Nærde, A., & Janson, H. (2013). Predicting early center care utilization in a context of universal access. Early Childhood Research Quarterly, 28, 74−82. doi:org/10.1016/j.ecresq.2012.06.004.

Zambrana, I. M., Pons, F., Eadie, P., & Ystrøm, E. (2013). Trajectories of Language Delay from Age 3 to 5: Persistence, Recovery, and Late Onset. International Journal of Language and Communication Disorders, 49. doi:10.1111/1460-6984.12073.

Publiserte artikler uten fagfellevurdering

Kjøbli, J., Mauseth, T., & Slinning, K. (2013). Virksomme intervensjoner og effektive implementeringsstrategier øker sannsynligheten for gode resultater i praksisfeltet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 10, 239−247.

Kjøbli, J. & Ogden, T. (2013). Fellesfaktorer: ingen kur for alt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 263–265.

Kjøbli, J. & Ogden, T. (2013). Fremdeles ingen kur for alt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 603−604.

Ogden, T. (2013). Voldsforebygging – er det viktigere å få unge til å slutte å røyke enn til å slutte å slå? Kronikk. Tidsskrift for Norsk Legeforening, 133, 600.

Ogden, T. (2013). Nivådeling løser ikke differensieringsproblemet. Utdanning, no 9.

Publiserte bøker og bokkapitler

Bøker

Ben-Arieh, A., Casas, F., Frønes, I., & Korbin, J. E. (Eds.) (2013). Handbook of Child Well-Being. Frankfurt: Springer Verlag.

Frønes, I. (2013). Å forstå sosialisering. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kapitler

Frønes, I., & Brusdal, R. (2013). Children as Consumers. I: G. Melton (ed.) The SAGE Handbook of Child Research. (s. 118–135). London: SAGE Publications Ltd.

Holte, A. (ed.), Barry, M. M., Bekkhus, M., Borge, A. I. H., Bowes, L., Casas, F., Friborg, O., & Zachrisson, H. D. (2013). The Psychology of Child Well-Being. In: A. Ben-Arieh, I. Frønes, F. Casas, & J. E. Korbin (Eds.), Handbook of Child Well-Being. Vol. 1. Frankfurt: Springer Verlag.

McCart, M. R., Ogden, T., & Henggeler, S. W. (2013). Youth who have broken the law. In: A. Ben-Arieh, J. Cashmore, G. S. Goodman, J. Kampmann, & G. B. Melton (Eds.). Handbook of Child Research. London, England: Sage Publications.

Ogden, T. (2013). The complex roots and branches of antisocial behavior. In: A. Ben-Arieh, I. Frønes, F. Casas, & J. E. Korbin (Eds.), Handbook of Child Well-Being. Vol. 5. Frankfurt: Springer Verlag. + Business Media Drodrecht (p. 1−15).

Frønes, I. (2013). Structural barriers and individual agency: A mixed-methods approach to school-work transitions among young adult immigrants and descendants. I: G. Gudmundsson, D. Beach, & V. Vestel (eds) Youth and marginalisation: Young people from immigrant families in Scandinavia. London: Tufnell Press.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.