Special Menu

Publikasjoner 2011

Artikler med fagfellevurdering

Frønes, I. (2011). Født sånn eller blitt sånn? Sosiologi, biologi og forståelsen av den sosiale handling. Tidsskrift for samfunnsforskning 52(3), 355–368.

Alves, D., Roysamb, E., Oppedal, B., & Zachrisson, H. D. (2011). Emotional problems in preadolescents in Norway: the role of gender, ethnic minority status, and home- and school-related hassles. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 5, 37. DOI: 10.1186/1753-2000-5-37.

Amlund-Hagen, K., Ogden, T., & Bjørnebekk, G. (2011). Treatment outcomes and mediators of Parent Management Training: A one-year follow-up of children with conduct problems. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 40, 1–14. DOI: 10.1080/15374416.2011.546050.

Bjørnebekk, G., Gjesme, T., & Ulriksen, R. (2011). Achievement motives and emotional processes in children during problem-solving: Two experimental studies of their relation to performance indifferent achievement goal conditions. Motivation and Emotion, 35, 31–367. DOI: 10.1007/s11031-011-9224-y.

Frønes, I., & Asher, B-A. (2011). Taxonomy for child well-being indicators: A framework for the analysis of the well-being of children. Childhood, 18, 461–477.

Holth, P., Torsheim, T., Sheidow, A. J., Ogden, T., & Henggeler, S. (2011). Intensive quality assurance of therapist adherence to behavioral interventions for adolescent substance use problems. The Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, 20, 289–313. DOI: 10.1080/1067828X.2011.581974.

Ogden, T. (2011). Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 64–68.

Ribeiro, L. A., Zachrisson, H. D., Schjøberg, S., Aase, H., Roher-Baumgartner, N., & Magnus, P. (2011). Attention problems and language development in preterm low birth weight infants: Cross lagged relations from 18 to 36 months. BMC Paediatrics. 11:59. DOI: 10.1186/1471-2431-11-59.

Sørlie, M-A., & Torsheim, T. (2011). Multilevel analysis of the relationship between teacher collective efficacy and problem behavior in school. School Effectiveness and School Improvement, 22, 175–191. DOI: org/10.1080/09243453.2011.563074.

Zachrisson, H. D., Røysamb, E., Oppedal, B., & Hauser, S. T. (2011). The factor structure of the child attachment interview. European Journal of Developmental Psychology, 8, 744–759. DOI: 10.1080/17405629.2011.631293.

Artikler uten fagfellevurdering

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., & Ogden, T. (mars). Kronikk. Konklusjoner på tynt grunnlag. Dagsavisen.

Arnesen, A., & Meek-Hansen, W. (mars). Kronikk. Tveit skole ønsker bare et bedre læringsmiljø. Bergensavisen.

Arnesen, A. (mai). Kronikk. Innsats mot mobbing i skolen: Virker – virker ikke? Forebygging.no.

Arnesen, A., & Meek-Hansen, W. (august). En integrert skoleomfattende tiltaksmodell for å fremme god leseutvikling og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogikk, 8, 4–14.

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., Hendis, M., & Kjelsrud, S. (oktober). Kronikk. Myten om PALS og BRA-kort. Oppland Arbeiderblad.

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (oktober). Kronikk. Det snikforskes ikke på skolebarna. Bergens Tidende.

Dearing, E., Zachrisson, H. D., & Mykletun, A. (2011). Fattigdommens konsekvenser for utvikling og psykisk helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 785–787.

Larsen, T. (august). Kurssuksess for minoritetsmødre. Forskning.no.

Larsen, T. (september). Terapeuter trenger også støtte. Forskning.no.

Ogden, T., Holth, P., & Kristoffersen, C. H. (2011). Hva virker: Unge og rusbehandling. Rus og samfunn, 5, 26–28.

Zachrisson, H. D., Lekhal, R., & Mykletun, A. (2011). Hva gjør barnehagene med barna? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 578–581.

Bøker, bokkapitler, avhandlinger og rapporter

Grønlie, A. A., Nesje, K., & Dageid, W. (2011). Improving the responseability of people living with HIV/AIDS: Individual and group factors. In W. Dageid, Y. Sliep, O. Akintola & F. Duckert: Responseability in the era of AIDS. Building social capital in community care and support. Bloemfontein: African Sun Media. Chapter 9, 167–192.

Kristoffersen, C. H., Holth, P., & Ogden, T. (2011). Modeller for rusbehandling, en kunnskapsoversikt. Rapport. Oslo: Atferdssenteret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ogden, T. (2011). Kartlegging og utredning av alvorlige atferdsproblemer hos ungdom. I A. von der Lippe, & H. Rønnestad (red.). Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Zachrisson, H. D., Nærde, A., Janson, H., & Ogden, T. (2011). Atferd og sosiale kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling. The Norwegian Center for Child Behavioral Development, University of Oslo. Report to the Ministry of Education, February 28.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.